لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ایمیل کنید:
info at hazarapeople.com

آدرس اسکایپ ما: hazarapeople
Skype name: hazarapeople