منبع عکس

۱: هزاره اینترنشنال متعلق به مردم هزاره در هر جای جهان برای دفاع از حقوق آنان، در هر جای جهان بویژه افغانستان و پاکستان است. این شبکه با نگاه به قوانین حقوق بشر بویژه بیانیه جهانی حقوق بشر که هرگونه تبعیض و ستم را نفی می کند و به انسان ها برای بدست آوردن حقوق شان، حق راه اندازی گروه و اجتماع را می دهد، راه اندازی شده است.
۲ : جمع آوری معلومات درباره هزاره ها، شبکه سازی و متحد کردن نیروهای فعال، راه اندازی تیم ترجمه، راه اندازی گروه های دفاع از حقوق هزاره ها، اطلاع رسانی به زبان های زنده جهان از وضعیت مردم هزاره، جمع آوری کمک برای مردم هزاره در مواقع اضطراری، ترتیب دادن و هدایت کردن اجتماعات، راه پیمایی و تظاهرات هزاره ها در کشورهای مختلف، پاسخگو کردن کسانی که از آدرس مردم هزاره در دولت حضور دارند به افکار عمومی مردم هزاره و…از اهداف دیگر  هزاره اینترنشنال می باشد.
۳: در سایت هزاره اینترنشنال، اخبار مردم هزاره، فعالیت های آنان در بخش های مختلف، وضعیت حقوق بشری مردم هزاره، اخبار افغانستان و… منتشر می شود.
۴: کاربران، اعضای سایت هزاره اینترنشنال، نویسندگان و کسانی که پیام در سایت مردم هزاره منتشر می کنند، باید قوانین سایت هزاره اینترنشنال را رعایت کنند.
۵: انتشار مطالب و پیام هایی که حامل نژادپرستی، ترویج خشونت، تروریزم، سوء استفاده جنسی و توهین به کرامت انسانی می باشد، در سایت هزاره اینترنشنال ممنوع است.
۶: تبلیغ برای گروه های سیاسی، نظامی و حکومت ها در سایت هزاره اینترنشنال ممنوع است. سایت هزاره اینترنشنال هیچ وابستگی نیز به گروه های سیاسی منسوب به مردم هزاره و کسانی که از آدرس مردم هزاره در دولت حضور دارند ندارد.

June Mills, Larrakia elder/ Photo by Vikki Riley
June Mills, Larrakia elder/ Photo by Vikki Riley

۷: تبلیغ و خرید و فروش مواد مخدر، سلاح و وسایل کشتار جمعی در سایت هزاره اینترنشنال ممنوع است.
۸: کاربران و نویسندگان سایت هزاره اینترنشنال در جمع آوری مطالب، اخبار و گزارش ها درباره مردم هزاره آزاد می باشند.
۹: کاربران و نویسندگانی که مطالب نشر شده درباره مردم هزاره را از سایت های مختلف یا هر منبع دیگری در سایت هزاره اینترنشنال به نشر می رسانند، باید نام منبع و نام پدید آورنده را ذکر کنند. در صورتی که مطلب از سایت اینترنتی یا وبلاگ گرفته می شود، کاربران و نویسندگان باید، لینک به سایت منبع قرار دهند.
۱۰: حقوق مطالب، اخبار، گزارش ها، دیدگاه ها، عکس، فیلم، کارتون و …که بصورت اختصاصی در سایت هزاره اینترنشنال نشر می شود، متعلق به این سایت می باشد. در باقی موارد، باید با دارندگان حقوق اثر تماس گرفته شود.
۱۱: مدیریت سایت هزاره اینترنشنال می تواند، هر زمانی که لازم بود، قوانین را بدون تذکر به کاربران، نویسندگان و بازدیدکنندگان تغییر دهد. این وظیفه کاربران، نویسندگان و بازدید کنندگان است تا هر از چند گاهی قوانین سایت هزاره اینترنشنال را مرور کنند.
۱۲: مدیریت سایت هزاره اینترنشنال می تواند، بخش هایی از سایت را فقط در اختیار کسانی قرار دهد که با شرایط خاص، عضو می شوند.
۱۳: دسترسی به سایت هزاره اینترنشنال رایگان می باشد اما مدیریت سایت هزاره اینترنشنال، ممکن است در برخی موارد، دسترسی به بخش هایی از سایت را در قبال دریافت هزینه های لازم، برای بازدید کنندگان فراهم کند.
۱۴: ممکن است در برخی موارد سایت هزاره اینترنشنال اقدام به عضو گیری کند و اشخاص در قبال پرداخت مبلغی، عضو شوند.
۱۵: مردم هزاره یا هر انسان آزادی خواه و عدالت خواه می تواند با هزاره اینترنشنال همکاری کند.
۱۶: هرگونه شکایت، پیشنهاد و نظر خود را می توانید به آدرس زیر ارسال کنید:
Info at hazarapeople.com