از همکاری فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و هنرمندان برای انتشار مقاله، گزارش و کار هنری استقبال می کنیم. در کنار آن ما به علاقمندانی نیاز داریم که معلومات درباره مردم هزاره را از منابع مختلف گردآوری کنند.

هزاره اینترنشنال کاملا غیر انتفاعی ست و و ما نمی توانیم برای مشارکت شما هزینه ای پرداخت کنیم.
لطفا پیش از فرستادن هرگونه اثر، اهداف، قوانین و شرایط استفاده از سایت هزاره اینترنشنال را بخوانید.

برای مشارکت در هزاره اینترنشنال لطفا در اینجا ثبت نام کنید.