پیام مهم امنیتی به مردم هزاره در پاکستان: از شرکت در تظاهرات جمعه آخر ماه رمضان خودداری کنید!

شبکه سراسری مردم هزاره: اخبار و گزارش های امنیتی حاکی از آن است که گروه های تروریست بویژه لشکر جنگوی و طالبان پلان حملات مرگبار در آخرین جمعه ماه رمضان دارند. از طرف دیگر عده ای از عناصر وابسته به استخابارات کشورهای مختلف سعی در تشویق مردم هزاره برای شرکت تظاهراتی دارند که در حمایت از فلسطینیان راه اندازی می شود.

شبکه سراسری مردم هزاره با یادآوری کشتار ده ها تن از مردم هزاره در آخرین جمعه ماه رمضان سال ۲۰۱۰ و زخمی شدن ده ها تن دیگر در این روز، از تمام اقشار جامعه هزاره در پاکستان بویژه در شهر کویته می خواهد از شرکت در چنین تظاهراتی خودداری کنند. حفظ جان هر یک هزاره برای همه ی ما باید اهمیت داشته باشد و با درس گرفتن از گذشته نباید بر تعداد قربانیان مردم هزاره افزوده شود.

دو سال پیش ده ها تن از مردم هزاره در آخرین جمعه ماه رمضان که به روز قدس در ایران موسوم شده، در حالی کشته و زخمی شدند که رسانه ها و مقامات فلسطینی هیچ واکنشی نسبت به این کشتار ندادند. آنان در عوض پس از کشته شدن بن لادن عزای عمومی اعلام کرده و رهبران فلسطینی این دشمن سرسخت و درجه هزاره ها را مجاهد کبیر و راستین اسلام خوانده بود. در همان وقتی که مردم هزاره برای فلسطینیان تظاهرات کرده و مورد حمله قرار گرفتند، عده ای از سران فلسطینی در حال مذاکره با دولت اسراییل بودند که این مذاکرات آنان همچنان ادامه دارد.

شبکه سراسری مردم هزاره از تمام مردم هزاره در نقاط مختلف جهان که خانواده، دوستان و آشنایانشان در کویته پاکستان زندگی می کنند می خواهد هر چه زودتر با آنان در تماس شده و درباره پلان گروه های تروریستی و همچنین عناصر استخباراتی هشدار داده و از آنان بخواهند نسبت به موضوع توجه جدی داشته باشند.

شبکه سراسری مردم هزاره معتقد است انرژی و توان مردم هزاره باید ابتدا در دفاع از حقوق مردم هزاره استفاده شود، چرا که مردم هزاره یکی از سرکوب شده ترین مردم جهان می باشند و همچنان در افغانستان و پاکستان هدف حملات خونین قرار دارند.

اتحاد و همبستگی مردم هزاره نخستین و مهمترین شرط ایجاد سد آهنین مقابل دشمنان مردم هزاره است.

شبکه سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com

ویدئویی از حمله تروریستی ۲ سال پیش بر مردم هزاره در کویته

In this article

Join the Conversation