شاعر هزاره امیر خسرو دهلوی

شاعر هزاره امیر خسرو معروف به امیر خسرو دهلوی فرزند سیف الدین محمد یکی از معروف ترین شاعران در منطقه جغرافیایی هندوستان، پاکستان، افغانستان و ایران می باشد. او در سال ۱۲۵۳ میلادی در پتالی هند متولد و در سال ۱۳۲۵ میلادی در شهر دهلی از دنیا رفت.
اصل و نصب امیر خسرو به شاخه ی هزاره های لاچین بر می گردد. امیر خسرو به زبان های مختلف شعر گفته و ده ها اثر از خود بر جای گذاشته است. بسیاری از آثار او به زبان های مختلف ترجمه شده است.

In this article

Join the Conversation