شبکه ی سرتاسری مردم هزاره چهارمین سالروز شهادت حسین علی یوسفی را گرامی میدارد!

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره: چهارسال از شهادت فرزند دلسوز و روشنفکر توانای مردم هزاره شهید حسین علی یوسفی گذشت. حسین علی یوسفی رهبر حزب هزاره دموکراتیک پارتی در پاکستان سه سال پیش در روز دوشنبه ۲۶/۱/۲۰۰۹ در شهر کویته پاکستان مورد حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. اکنون مردم هزاره در آستانه چهارمین سالروز این فرزند برومند قوم قرار دارند؛ یوسفی از دیار ستم، تبعیض و بی عدالتی، برخواسته بود، او مربوط به جامعه بایکوت شده ی بود که بیش از سه صد سال با تبعیض، ستم وبی عدالتی رو برو بوده و کشتارها وقتل عام های زیادی را پشت سرگذاشته است.
1-11
شهید یوسفی این مرد فرزانه با درک تمام واقعیت های موجود در جامعه ی هزاره، در تمام عمرش از هیچ تلاشی جهت سرفرازی قومش دریغ نکرد و با مبارزه خستگی ناپذیرش چه از نگاه سیاسی و چه از نگاهی فرهنگی به قوم هزاره خدمات زیادی نمود.

شهید یوسفی فرزانه ی بود از نسل آفتاب؛ او جهت روشن شدن افکار مردم در جامعه ی هزاره، شب و روز مصروف فعالیت و جد جهد بود. اما صد دریغ و درد که شهید یوسفی نیز مثل دیگر بزرگان قوم هزاره، در زمان حیاتش هیچ گاهی توسط مردمش درک نشد و شخصیتش تا هنگام مرگ با وجود اینکه از دل و جان برای قومش خدمت می کرد در میان جمع کثیری از مردم هزاره ناشناخته ماند.

یوسفی در عرصه مبارزات سیاسی اش ابتدا در قالب تنظیم نسل نو هزاره در کویته ی پاکستان تلاش های خستگی ناپذیری برای مردم هزاره داشت وپس از آن انجمن های صنفی متعددی را نیز تشکیل داد. حزب دموکراتیک هزاره” هزاره دموکراتیک پارتی” که اکنون به بستر خوب سیاسی برای جوانان هزاره در کویته ی پاکستان تبدیل شده و از طرفی هم این حزب سنگر بزرگ برای مردم هزاره در پاکستان محسوب می شود؛ یکی از هدایایی است که شهید یوسفی آن را تاسیس وبه مردم هزاره ی پاکستان به میراث گذاشته است. علاوه بر این شهید یوسفی در عرصه فرهنگ و هنر نیز در بین مردم هزاره چراغی بود تابنده. اینست که مردم ما اکنون رساله ها، کتابها و نمایش نامه های را که حاصل ده ها سال زحمات یوسفی بوده است را به عنوان یک میراث بزرگ فرهنگی با خود دارند.
32
شبکه ی سرتاسری مردم هزاره در آستانه ی چهارمین سالروز شهادت این فرزند برومند و شخصیت آزاده و فداکار مردم هزاره ” شهید حسین علی یوسفی” از تمام مردم هزاره در سراسر جهان می خواهد با تدویر نمودن سیمینار ها و همایش ها از این شخصیت بزرگ و دلسوز قوم تقدیر نموده و چهارمین سالروز شهادتش را گرامی بدارند.

برادران و خواهران غیور قوم! میدانید که مردم ما در کشورهای مختلف و از جمله در افغانستان، ایران و پاکستان با مشکلات متعدد و طاقت فرسایی رو برو است. ما و شما هر از گاهی خبرهای درد آوری از کشتارهای دسته جمعی و مورد ستم وتبعیض قرار گرفتن مردم در پاکستان، افغانستان و ایران؛ می شنویم. از این گذشته دشمنان قسم خورده ی مردم هزاره به همکاری لابی های شان در کشور های مختلف دنیا حتا پناهجویان هزاره را نیز آرام نگذاشته و با طرح دسیسه ها و توطئه هایی می کوشند مردم ما را در اقصا نقاط جهان در تنگنا قرار داده و سرکوب نمایند.

پس بر ما وشماست تا از خواب غفلت برخیزیم و باهمبستگی و اتحاد خویش جلوی هرگونه توطئه ی دشمنان مردم خود را گرفته و برای سرفرازی مردم خود تلاش کنیم.

برادران و خواهران! شهید یوسفی و امثالش برای گرفتن حق من وتو و برای سرفرازی من وتو جانهای شانرا فدا کرده اند. اگر ما و شما در زمان حیات این شخصیت ها در غفلت مانده ایم؛ اکنون زمان آنست که در راه رسیدن به اهداف این مردان فرزانه که همانا وحدت، همبستگی، عدالت خواهی و درک همدیگر است قدم بگذاریم. محافل بزرگداشت از این شخصیت ها باید به کانونی همبستگی و اتحاد ما تبدیل شود. تنها دایر کردن محافل به صورت کلیشه که در آن هیچ راه حلی برای رفع مشکلات مردم هزاره ارائه نگردد؛ هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. مردم ما نیاز به وحدت و یکپارچگی دارد، مردم ما نیاز به بستر سازی برای آینده دارد، مردم ما نیاز به کَدرسازی دارد و مردم ما نیاز به درک همدیگر دارد. بنا براین لازم است در محافل بزرگداشت از شهدا و شخصیت های مردم هزاره، مشکلات مردم ما و راه های بیرون رفت از آن مورد بررسی قرار گرفته و راه های عملی جهت رسیدن به یک اتحاد و همبستگی جستجو گردد.

شبکه ی سرتاسری مردم هزاره یک بار دیگر شهادت حسین علی یوسفی رهبر فقید حزب دموکراتیک هزاره در پاکستان را به همه ی مردم هزاره در سراسر جهان تسلیت عرض نموده و چهارمین سالروز شهادت این فرزند صدیق و وفادار قوم را گرامی می دارد.

روح شهید یوسفی شاد و راهش پر رهرو باد!

In this article

Join the Conversation