رفتار یونان با پناهجویان مانند مجرمان است

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعلام کرده است که وضعیت پناهجویان در یونان نگران کننده است و این کشور با آنان مانند مجرمان رفتار می کند. این سازمان در گزارشی مفصل از یک خانواده هزاره مثال زده که اعضای این خانواده به زندان، جریمه نقدی و بازگشت به افغانستان متهم شده اند.


عکس از عفو بین الملل

گزارش کامل را در اینجا بخوانید.

In this article

Join the Conversation