“استیو مک کری” Steve McCurry عکاس لحظات ناب، هزاره ها را دوست میدارد!

400 0

شبکه ی سراسری مردم هزاره:

“شبکه سراسری مردم هزاره”، از احساس پاک و زحمات قابل قدرعکاس سرشناس جهان “استیو مک کری” درمعرفی مردم هزاره به جهانیان، قدردانی می کند.

استیو مک کری" Steve McCurry
استیو مک کری” Steve McCurry

“استیو مک کری” عکاس تیزبین لحظات ناب و تاریخی، در تازه ترین کتاب عکاسی خود “ناگفته ها؛ داستان عکسهایی که گرفته است” “Untold: the stories behind photographs” یک فصل را با عنوان،”هزاره ها؛ بیگانگان درسرزمین خویش” به هزاره های افغانستان اختصاص داده است. این عکاس سرشناس جهان بیش ازسه دهه است که با افغانستان آشنایی نزدیک دارد و بعضی ازعکس های او مانند “دخترافغان” عنوان فراموش نشدنی ترین عکس دنیا را گرفته اند.

عکس هایی را که “استیو مک کری” از هزاره ها گرفته است، ریشه دربرخوردهایی دارد که او طی سفرهای بیشمارش به افغانستان با آن مواجه شده است. این فصل* کتاب که عکسهایی ازهزاره های کابل، بامیان و بعضی دیگرمناطق هزارستان را درخود جا داده است با چند صفحه متن تشریحی درباره عکسهای گرفته شده همراه است. درمتن تشریحی این فصل درباره عکسها، در وصف هزاره ها، “استیو مک کری” از تجارب دست اول خود سخن گفته است، بخصوص از مهمان نوازی، صداقت، زحمتکشی ومردانگی هزاره ها تعریف و تجمید کرده است. این خصوصیات ویژه هزاره ها از یکسو، و همزمان تبعیض سیستماتیک علیه آنها و قتل عامهای مکرراز سوی دیگر، کنجکاوی این عکاس چیره دست را نسبت به “هزاره ها” بیشتر کرده واین عکاس را واداشته تا هرباری که به افغانستان سفرکند عکس هایی ازلحظات مختلف مردم هزاره بگیرد.

درمتن یاد شده، “استیو مک کری” میگوید: “با آنکه علیه هزاره ها، این مردمان سخت کوش وصاف وصادق سالهاست که برخورد های آشکار نژاد پرستانه صورت میگیرد که ازهیچ نگاه توجیهی ندارند، اما این مردم، با کمال آرامی، راه خود را به سوی علم و دانش و صلح به پیش برده اند.”
steve_mccurry_cw-9
“استیو مک کری” زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای ارتش سرخ شوروی به افغانستان آمده وجنگ های مجاهدین و دولت کابل را به تصویر کشیده است.

اولین باری که آقای “مک کری” علاقه مند “هزاره ها” شده است زمانی بوده است که بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در بین راه کابل الی بامیان توسط افراد مسلح به گروگان رفته است، درآن زمان به گفته وی، چند تن از مردم هزاره وی را ازچنگ گروگان گیران مسلح آزاده کرده و با کمال مردانگی ازوی مهمان نوازی نموده است.
Young Steve McCurry
از آن سالها، “استیو مک کری” از بامیان تصویرگرفته و بعد ازآنکه درباره هزاره های کابل شنیده است، زندگی آنها را نیز به تصویر کشیده است.

نکته جالبی که کار این عکاس ورزیده را برجسته میکند، تصاویر ناب از دوران مقاومت سه ساله هزاره ها در غرب کابل است که به گفته “استیو مک کری” ، ” پی بردن به ارزش این مقاومت مسلحانه هزاره ها، نیاز به مطالعه تاریخ چند صد ساله هزاره ها دارد.”

در دوره طالبان نیز “استیو مک کری” توانسته است، از مناطق آزادی که علیه طالبان مقاومت میکردند عکس بگیرد، خصوصاً از قحطی درهزارستان درزمان محاصره توسط طالبان.

اخیراً نیزدرسالهای ۲۰۰۶ و۲۰۰۷ این عکاس ورزیده به کابل وهزارستان سفرکرده و سیرتحول اجتماعی هزاره ها را با دوربینش بررسی کرده. این عکاس درصحبت هایش با آنکه نسبت به سه دهه قبل وضعیت فعلی هزاره ها را به مراتب مثبت ارزیابی کرده اما با آنهم گفته است که ” یکی دو قرن تبعیض نژادی و قتل عام هزاره ها را نمی توان به این زودی ها جبران کرد”.
afghanistan-hazara-hdr
امروزه که سال ۲۰۱۴ و زمزمه های بازگشت طالبان شنیده میشود، “استیو مک کری” معتقد است، با روی کار آمدن مجدد طالبان، اقشار مختلف جامعه افغانستان، خصوصاً مردم هزاره که ازظلم و تبعیض طولانی رنج برده اند، دوباره لطمه می بینند.

در پاسخ به این سوال که چطوراین عکاس ازهزارهها این همه عکس گرفته است، “استیو مک کری” میگوید:” شاید، تنها خدمتی که بتوانم به مردمی کنم که سالها سختی کشتارجمعی، ظلم و تبعیض را چشیده اند، معرفی آنان به جهان و جهانیان باشد.”

نسخه انگلیسی کتاب آخرین کتاب “استیو مک کری” توسط انتشارات فایدن منتشرگردیده است و به سایرزبان های زنده دنیا ازجمله ایتالیایی ترجمه و نشرشده است.

تاکنون هیچ عکاس غربی دیگری به اندازه استیو مک کری “هزاره ها” را به جهانیان به این خوبی معرفی نکرده است.

شبکه سراسری مردم هزاره از این اقدام نیک “آقای مک کری” صمیمانه تشکری نموده، موفقیت های بیشتری درکارهایش آرزومند است.

*: هزاره ها؛ بیگانگان درسرزمین خویش (صفحه ۲۲۶ الی ۲۴۳ نسخه انگلیسی کتاب)
AFGHN-13034NF, MM7424_061007_11017, Kabul, Afghanistan, 2006, Hazara

ae05c1329fffa9941e42b816122dc90a

AFGHN-10056NF

AFGHN-12777

Hazaras

Bamian province, Afghanistan, 2007.

AFGHN-12925

AFGHN-13140

p4664-0026

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید