اطلاعیه: محفل بزرگداشت از شاد روان استاد قسیم اخگر

1243 0

نویسنده: جمعی از دوستداران قسیم اخگر

به نام خدای آگاهی و آزادی

هموطنان عزیز، چنان که اطلاع دارید استاد محمد قسیم اخگر، روشنفکر برجسته ی معاصر پس از یک عمر مبارزه ی
خسته گی ناپذیر در شهر کابل درگذشت. به خاطر گرامیداشت از کار و مبارزه ی پیگیر استاد اخگر و سهم او در آگاهی
بخشی به نسل جوان از شما دعوت می شود تا در برنامه یی که به همین مناسبت برگزار می شود، اشتراک
ورزیده و سهم خویش را در قدردانی از زحمات این انسان وارسته و نقش ارزشمند او در جهت تامین عدالت و اعمار جامعه ی آباد و سربلند ادا فرمایید.

از طرف گروهی از دوستداران استاد اخگر

زمان: یک شنبه ۱۶ فبروری ساعت یک بعد از ظهر
مکان: مرکز فرهنگی امام حسین
۳۲۳ Deerhide Crescent North York M9M2Z2
تورنتو – کانادا

AkhgarZ1 - Copy1

In this article

Join the Conversation