محفل نوزدهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در تورنتو – کانادا

917 0

عبدالستار فروتن

بمناسبت نوزدهمین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری ، جمع کثیری از هوادار ان و پیروان أیشان در تورونتو گردهم امدند . شرکت کنندگان این گردهمایی با شکوه که ازمناطق مختلف أونتاریو أمده بودند، یاد وخاطره رهبر شهید را گرامی داشتند وگویندگان وسخنرانان ابعاد مختلف شخصیت وکارنامه ایشان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
جلسه باتلاوتی ایاتی از کلام الله مجید توسط حامد ضرابی وبیانیه افتتاحیه توسط عبدالستارفروتن مجری جلسه اغاز گردید.
میرحسین مهدوی، بصیر احمد دولت آبادی وعلی احمد راسخ از سخنرانان این گردهم ایی بودند.صدیقه ارزگانی مطلبی را در ارتباط با رهبر شهید قرائت نمود. همچنان فایزه رضائی کودک خردسال ونیز باران حیدری أشعاری در ارتباط با این مناسبت خواندند.
محمد بشیر رحیمی یکی از پیشگامان أدبیات وشعر از وانکورامده بود وبرخی از سروده هایش را به خوانش گرفت.
گروه سرودهمسفربه سرپرستی حلیمه بهمن نیز سرود زیبایی را در وصف بابه مزاری اجرانمودکه مورد استقبال حاضرین مجلس قرارگرفت.
همچنان در این گردهم ایی از شخصیت وکارنامه ای بصیراحمددولت آبادی نیز تجلیل بعمل امد وتقدیر نام ای نیز از طرف جامعه هزاره های مقیم تورونتو به ایشان اهداگردید.
گذارشی تفصیلی این گردهمایی بعدا به اطلاع میرسد.

In this article

Join the Conversation