برای تروریست های طالب اینها مباح الدم اند

نویسنده: کاوه غرجی
۱- روح الله نیکپا ورزش کار و اولین مدال آور افغانستان در المپیک جهانی
۲- آبی میرزا هنرمند پیچه سفید هزاره
۳- حسین مبلغ، پژوهشگر
۴- داوود سرخوش هنرمند
۵- دهقان زهما، جامعه شناس
۶- آصف سلطان زاده نویسنده
۷- حسین محمدی نویسنده
۸- سیما سمر فعال حقوق بشر
۹- طاهر شاران فیزیک دان
۱۰- حاج کاظم یزدانی تاریخ نگار
۱۱- حضرت وهریز شاعر، نویسنده و مترجم
۱۲- شریف سعیدی شاعر
۱۳- الهه سرور، آواز خوان
۱۴- کامران میرهزار نویسنده، شاعر و روز نامه نگار
۱۵- حمید رحیمی بوکسورورزشکار
۱۶- فاطمه اکبری بانوی تاجر هزاره
۱۷- حسین صادقی تکواندو کارو هنرپیشه موفق سینما استرالیا
۱۸- شکر دخت هزاره فعال جامعه مدنی در استرالیا
۱۹- علی هزاره فوتبالیست
۲۰- بصیر آهنگ شاعر، روز نامه نگار و فعال حقوق بشر در ایتالیا
۲۱- علی احمدی قهرمان کشتی کج در استرالیا
۲۲- ناصر احمدی رئیس شرکت ساختمان سازی عمران در افغانستان
۲۳- داکتر امین احمدی استاد دانشگاه، حقوق دان
۲۴- زهرا حسین زاده نویسنده
۲۵- قنبرعلی تابش شاعر
۲۶- زهرا سپهر فعال حقوق بشر
۲۷- نجیبه وظیفه دوست فعال حقوق بشر در استرالیا
۲۸- حبیبه سرابی اولین والی زن
۲۹- عذرا جعفری شهردار نیلی
۳۰- ملک شفیعی فلمساز
۳۱- شکریه عرفانی شاعر
۳۲- فرید هاشمی جوان ترین رئیس کمیته ملی المپیک جهان
لیست دور و درازی می شود اگر قرار شود از همه نام ببرم. اینها چهره های سرشناسی هستند که همه مردم افغانستان دوست شان دارند و به وجود شان افتخار می کنند . اما این ها همه پیش طالبان مجرم استند و همین که دستشان به اینها برسد، کشته می شوند. چون همه اینها هزاره اند!
بیایید برای حفظ اینها و برای حفظ هزاران طفل مردم ما که فردا ورزشکار، نویسنده، فزیک دان و هنرمند خواهند شد، تا رسیدن به خواسته های بر حق ما ایستاده گی کنیم و به تظاهرات ادامه دهیم. به منظور حفظ اینها، برای حفظ خانه، کاشانه و مردم خود برای هر دفاعی آماده باشیم.
نمی خواهم کسی را به خشونت دعوت کنم اما در همین ناروی که قرن ها در ارامش زندگی می کنند مردم برای حفظ امنیت خود اسلحه دارند و در موقع ضرورت از خود دفاع می کنند!

In this article

Join the Conversation