بغلان: اولین قتل سیاسی از سوی اعضای تیم انتخاباتی اشرف غنی

[follow_me]

اولین قتل سیاسی از طرف اعضای تیم انتخاباتی رییس جمهور اشرف غنی

فقیر شاه کاندید شورای ولایتی بغلان از مردم هزاره دره نیکپی
فقیر شاه کاندید شورای ولایتی بغلان از مردم هزاره دره نیکپی

فقیر شاه کاندید شورای ولایتی بغلان از مردم هزاره دره نیکپی، توسط عمال سید منصور نادری به قتل رسید. فقیر شاه یکی از فعالان سیاسی و جوان هزاره در ولایت بغلان بود و در انتخابات شورای ولایتی توانسته بود بیشترین رای را از آن خود کند. او هیچ گاهی نخواسته بود از سید منصور نادری پیروی کند، به این اساس سید منصور نادری او را از میان برداشت.

سید منصور نادری در وقت داکتر نجیب الله در کیان دره نیکپی مفرزه خدمات اطلاعات دولتی (خاد) و کا جی بی را ایجاد کرد و بعد این مفرزه را تا فرقه نمبر ۸۰ مربوط به دولت های وقت ارتقا داد.

او در وقت قدرت، به کشتار مخالفین پرداخت و صد ها انسان مخالف را سر به نیست کرد. بعد از ورود قوای بین المللی در افغانستان؛ سید منصور نادری، از مردم می ترسید و نمی توانست به دره کیان برود. تا اینکه حامد کرزی او را در آغوش گرفت و یکجا با لشکر و قوای داخلی و خارجی با سید منصور به  دره ی کیان سفر کرد. این عمل خاینانه و ضد مردمی کرزی به سید منصور نادری حیات دوباره داد و او مردم را با تکیه به قدرت حامد کرزی  مورد تهدید قرار داده و همراه با اعضای خانواده اش به پارلمان افغانستان راه باز نمود.

در زمان حامد کرزی سید منصور نمی توانست به قتل مخالفینش ادامه بدهد. اما زمانیکه او در تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی شامل شد و اشرف غنی رییس جمهور شد، حالا در سایه رییس جمهور جدید دوباره به قتل و آدمکشی روی آورده است.

اولین قربانی قتل های زنجیره یی سید منصور زیر سایه اشرف غنی ، فقیر شاه کاندید شورای ولایتی بغلان است که خلاف میل وی خود را کادید و رای قبل ملاحظه را از آن خود کرده بود.

سید منصور نادری که اکنون پشتیبانی اشرف غنی احمد زی را با خود دارد؛ در بعضی از ولایات شمالی قدرت خود را گسترش داده و ادعایی خدایی بالای مردم دارد. منصور نادری در طول سالهای جهاد صدها فعال هزاره را که نمی خواست از او پیروی کند، به شکل وحشیانه و سیستماتیک به قتل رسانده است.

شبکه ی سراسری مردم هزاره، قتل این فعال سیاسی را که توسط سید منصور نادری صورت گرفته است، به شدت محکوم نموده و از مراجع قضایایی خواهان به محاکمه کشاندن سید منصوری نادری می باشد.

In this article

Join the Conversation