اقدامات اساسی که هزاره ها باید برای مقابله با داعش و طالبان انجام دهند

بیانیه ی مهم شبکه سراسری مردم هزاره خطاب به هزاره ها در سراسر جهان

 هزاره خود باید برای نبرد آماده شود. هزاره اگر به امید حکومت دست نشانده ی کابل باشد، قتل عام های گسترده در انتظارش خواهد بود. هر چند داعش در افغانستان تنها هزاره را هدف قرار نخواهد داد، اما تجربه ثابت کرده که در چنین مواردی، گروه های تروریستی و بنیادگرا مانند طالبان و اخوان یکجا شده، با استفاده از احساسات مذهبی، ابتدا هزاره را هدف قرار می دهند. گروه های مردمی دیگر ممکن در ابتدا نظاره گر کشتار هزاره باشند اما تجربه ی طالبان بخوبی نشان داده که پس از هزاره، هدف، گروه های مردمی دیگر است.

حکومت کابل نیز از آنجایی که خود دست نشانده و غیر مردمی ست، چه بسا با داعش که برآمده از استخبارات بین المللی می باشد همکاری کند. باید تاکید کرد که اهداف قبیله ای طالبان برای پاکسازی قومی و اشغال کامل سرزمین غیر افغان ها همچنان پا برجاست؛ آنان حتا زیر چتر داعش این هدف ها را دنبال می کنند. مساله ی صلح با طالبان که حکومت فاسد کابل از آن حرف می زنند بخشی از بازی کثیفی ست که استخبارات کشورهایی چون بریتانیا و پاکستان پشت آن قرار دارند و یکی از اهداف منزه کردن طالبان از جنایت می باشد.

در چنین وضعیتی:

– هزاره باید آماده ی دفاع و نبرد همه جانبه باشد.

– در داخل افغانستان، هزاره باید در گروه های دفاع مردمی منسجم شود. همه ی کسانی که قدرت دفاع دارند به شمول زنان و مردان باید برای دفاع در گروه های مردمی دفاع حاضر شوند.

– قلم بدستان هزاره و رسانه های مربوط وظیفه دارند علاوه بر اطلاع رسانی در مورد تحرکات دشمن، مردم را برای انسجام در گروه های دفاع مردمی تشویق نمایند.

– هزاره هایی که در دولت و حکومت دست نشانده ی کابل جابجا شده اند وظیفه دارند وارد عمل شده و از تمام اهرم های خود برای مقابله با داعش و طالبان استفاده نمایند.

– هزاره ها باید آمادگی راه اندازی تظاهرات میلیونی در کابل را داشته و ارگ را وادار کنند تا با تمام امکانات، به وظیفه ی خود در قبال همه ی شهروندان بصورت برابر عمل کند.

– هزاره ها در این مورد باید با روشنفکران، نویسندگان، نهادهای مدنی و اهالی سیاست سایر گروه های مردمی وارد تعامل شده ضمن یاداوری حافظه ی تاریخی و متوجه ساختن آنان نسبت به خطرهای گروه های بنیادگرا همچون طالبان، داعش و اخوان، آنان را برای مبارزه و همکاری بسیج نمایند.

– در خارج از افغانستان هزاره ها باید کمک های مالی مورد نیاز را به خانواده و دوستان خود ارسال کنند تا آنان بهتر در گروه های دفاعی منسجم شوند. کمک های مالی ارسال شده به این منظور، باید فقط برای دفاع استفاده شود.

– مراسم سالانه ی تجلیل از شخصیت شهید عبدالعلی مزاری همزمان با سالگرد شهادت ایشان بهترین زمان برای هماهنگی های لازم و جمع آوری کمک مالی برای مبارزان هزاره می باشد.

– در خارج از افغانستان و بویژه در کشورهای غربی، هزاره ها باید تمام امکانات ارتباطی- شبکه ای خود را بکار انداخته، افکار عمومی را متوجه وضعیت هزاره ها در داخل نمایند.

– در خارج از افغانستان هزاره ها باید آمادگی راه پیمایی و تظاهرات را داشته باشند.

– در خارج از افغانستان هزاره ها باید کانال های سیاسی خود را فعال کرده و وضعیت هزاره ها را از طریق نهادهای سیاسی، احزاب، گروه ها و فعالان حقوق بشر در سطح گسترده تر طرح نمایند.

– هزاره ها در هر زمانی  باید آماده ی دفع تبلیغات دروغ و پروپاگاندا را داشته و شایعه پراکنی به هدف تضعیف روحیه ی مبارزان هزاره را دفع نمایند.

 

زندگی و جان هر فرد هزاره برای همه ی هزاره ها مهم است و هر وجب از هزارستان باید از اشغال و تهاجم بیگانه مصون بماند.

 

شبکه سراسری مردم هزاره

بیست و چهارم فبروری سال ۲۰۱۵

www.HazaraPeople.com

www.twitter.com/hazarapeople

www.facebook.com/mardomehazara

 

In this article

Join the Conversation