اعلامیه داکتر ثنا نیکپی در باره قتل فجیح هفت گروگان هزاره در ولایت زابل

اعلامیه داکتر ثنا نیکپی در باره قتل فجیح هفت گروگان هزاره در ولایت زابل افغانستان “تورنتو، کانادا، هشتم نومبر ۲۰۱۵” 

داکتر ثنا نیکپی
داکتر ثنا نیکپی

جنایت هولناک سر بریدن هفت گروگان هموطنم در ولایت زابل را که از جانب سفاکان مزدور ، وطنفروش و وحشی اجرا شد، تقبیح کرده و شدیدترین اعتراض خود را به دولت افغانستان، ماشین فعال جنگ در افغانستان و گرداننده های خارجی این ماشین ضد انسان و انسانیت ابراز میدارم.

اگر به تاریخ خونین چند صد ساله افغانستان نظری انداخته شود، دیده می شود که برنامه های دوامدار هدفمند و انکار ناپذیر پاکسازی و روبیدن آیین تشیع در افغانستان و منطقه موجب نابودی مردم هزاره شده است.

در عقب این برنامه شوم و خون آلود دست های از دور قرار دارند که در محاسبه های دورنمایی منافع کشوری شان در افغانستان و منطقه آیین تشیع را مخل و سد راه دستیابی به منافع شان میدانند که بخاطر رسیدن به هدف شان مردم هزاره را که اکثریت آنها شیعه مذهب اند از افغانستان و منطقه نابود می کنند.

گرداننده های غربی این برنامه بخاطر اجرای اهداف شان عناصری چون بنیادگرایان دینی وهابی، طالب و داعش را به مثابه افزارایجاد کرده اند. این مخلوقات کشور های غربی، در دستگاه های خون و آتش پاکستان و کشور های عربی تولید می شوند به گونه روبت های گوشتی از آنها کار گرفته می شود.

مطالعه ، سنجش و استنتاج من از جریانات سیاسی، نظامی و دسایس استخباراتی در جهان نشان میدهد که در عقب جنگ و جنایت افغانستان در کل و کشتار و نسل کشی مردم هزاره بطور ویژه دست های خون آلودی از دور دست ها کار می کند. یک دلیل کافی است که در دو دوره تاریخ (زمان حاکمیت امان الله خان و رژیم خلق و پرچم “بدون حفیظ الله امین که جاسوس امریکا بود”) که رژیم های مخالف کشورهای غربی بودند، در روند نسل کشی مردم هزاره، پاکسازی تشیع و تجاوز کوچی ها بر مناطق هزاره نشین وقفه های نسبی دیده شده است. برعکس در دوره حاکمیت و رژیم های دست نشانده یا جاسوس غرب مانند حکومت عبدالرحمان خان، حفیظ الله امین، ملا عمر، کرزی و اشرف غنی، این روند همواره تشدید گردیده است.

من به صفت شهروند افغانستان از مردم هزاره، از کشور های که در عقب برنامه های تولید افزار های طالبی و داعشی قرار دارند و شرایط و امکانات زندگی را برای مردم افغانستان تنگ ساخته اند و به روفتن مردم هزاره از طریق ایجاد دهشت، ترور، پاکسازی، کوچ اجباری، گروگانگیری و سر بریدن اقدام می کنند، تقاضا می کنم که اجرای برنامه های ضد بشری شان را متوقف سازند. زیرا دوام جنگ و خون ریزی دلیلی برای بیداری و رشد آگاهی سیاسی مردم ما شده که می توانند دشمنان اصلی شان را هر قدر پوشیده و جنایات شان را به هر حدی که پیچیده باشند، شناسایی کرده و بخاطر بقای شان دست به اقدامات نجات دهنده و دفاعی بزنند. (پایان)

 

 

In this article

Join the Conversation