بیانیه‌ی شبکه‌ی سراسری مردم هزاره و فراخوان برای اعتراض در لندن

266 0

حکومت فاسد ونا کارآمد افغانستان را در کنفرانس لندن محاکمه خواهیم کرد!
برادر، خواهر وهموطنان عدالتخواه ساکن در کشورهای اروپایی!
چنانچه در جریان هستید؛ قرار است اشرف غنی احمدزی؛ به روز پنجشنبه تاریخ ۱۲ ماه می برابر با ۲۳ ماه ثور سال جاری برای شرکت در “کنفرانس مبارزه با فساد”؛ به شهر لندن بریتانیا سفر کند.
اشرف غنی احمدزی کسی است که با آزاد کردن صدها تروریست خونخوار طالب از زندان ها؛ کشور را به حمام خون تبدیل کرده است. او با تقلب و حمایت کشورهای غربی به شکل غیر قانونی براریکه ی قدرت تکیه زده و اکنون با اعمال سیاست های تبعیض آمیز و دشمنی با ملت،  میلیون ها شهروند کشور را به گروگان گرفته و هر روز که می گذرد دشمنی خویش را نسبت به شهروندان افزایش می دهد.

شما می دانید که از زمان به قدرت رسیدن اشرف غنی احمدزی تا به حال؛ علاوه از اینکه کشور به حمام خون تبدیل شده، صدها هزار هموطن مان به دلیل نبود شرایط زندگی کشور را ترک کرده و راهی غربت شده اند. اما دشمنی اشرف غنی با شهروندان کشور حتا در خارج از افغانستان نیز ادامه داشته و او ضمن اینکه چندین بار ازطریق رسانه ها عملا گفته است که هیچ احساس همدردی با پناهجویان ندارد، از کشورهای غربی نیز خواسته تا پناهجویان کشور را دوباره به جهنم افغانستان برگردانند.

اشرف غنی و حکومت فاسدش؛ در تازه ترین اقدام غیر ملی و دشمنی با شهروندان کشور،  مسیر برق وارداتی از ترکمنستان به افغانستان، از مسیر  بامیان را تغییر داده و با دروغ و نیرنگ می خواهد یک بار دیگر به چشم مردم خاک انداخته و آنان را از حقوق ابتدایی و انسانی شان محروم سازد.

اکنون جای دارد که تمام شما عدالتخواهان اعم از زن ومرد، پیر وجوان از سراسر انگلستان و بر اساس توانایی از دیگر کشور های اروپایی با حضور پرشور در محل کنفرانس مبارزه با فساد که در هتل لینکستر هاوس در شهر لندن برگزار می شود، این چهره ای ضد ملی و خائن را در حضور جامعه ‌ی بین الملل رسوا و استیضاح کنید.

منتظر حضور پرشور همه ی عدالتخواهان هستیم!
ما متحد ویکپارچه عمل خواهیم کرد و کنفرانس مبارزه با فساد در شهر لندن را به محکمه و استیضاح جهانی حکومت فاسد افغانستان تبدیل خواهیم کرد!
وعده ی ما و شما روز پنجشنبه ۱۲ ماه “می” ۲۰۱۶ برابر با ۲۳ ماه ثور سال ۱۳۹۵
مکان: شهر لندن٬ برابر لینکستر هاوس
ساعت ۱۱ قبل از ظهر


سه شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۵ خورشیدی

هیئت رهبری شبکه ی سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com
https://www.facebook.com/HazaraPeopleInternationalNetwok

 

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید