اعلامیه شبکه سراسری مردم هزاره در مورد حمله تروریستی بر عدالت طلبان شهر کابل

اعلامیه شبکه سراسری مردم هزاره در مورد حمله تروریستی بر عدالت طلبان شهر کابل
شبکه سراسری مردم هزاره ضمن اعلام همدردی و محکوم کردن حمله ی خونین بر مردم هزاره، تاکید می کند که ما برای بدست آوردن حقوق انسانی خود همچنان مقاومت کرده و روزی برتری نژادی و تروریزم قومی را از سرزمین خود محو خواهیم کرد.
مردم سربلند و با عزت هزاره،
اعتراضات مدنی حق قانونی مردم ماست و حکومت تروریست پرور مکلف بود که امنیت تظاهرات کنندگان را تامین نماید. اما در جریان تظاهرات روز دوم اسد سال ۱۳۹۵، ما شاهد بودیم که نیروهای امنیتی بصورت عمدی سهل انگاری کرده و حمله کنندگان انتحاری با استفاده از این فرصت وارد جمع تظاهرات کنندگان می شوند. شواهد و مدارکی محکمی وجود دارند که نشان می دهند تعداد زیادی از تظاهرات کنندگان نه تنها در اثر حمله انتحاری، بلکه بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیز شهید شده اند. این نشان می دهد که این حمله با توجه به اخطار دو روز قبل رئیس امنیت که گفته بود در این تظاهرات حمله انتحاری صورت می گیرد- یک حمله برنامه ریزی شده توسط خود دولت و یا با همدستی دولت صورت گرفته و دولت مسوول آن است.
قومای عزیز!
چنانکه در جریان هستید در طول این چند ماه گذشته، مردم ما از راه های مختلف تلاش کردند که حکومت مستبد و قوم محور را متوجه سازند تا دست از لجاجت برداشته و بر انحراف مسیر یک پروژه ملی نقطه پایان بگذارد. اما ارگ نشینان فاشیست صدای عدالت خواهانه مردم ما را ناشنیده گرفت و امروز ما شاهد این حادثه اسفبار که در جریان آن بیش از۸۰ نفر از مردم ما شهید و بیش از ۲۳۱ نفر دیگر مجروح شوند، باشیم.
مردم آزاده هزاره !
این اولین بار نیست که حکومت قومگرای کابل به خواسته های برحق مردم ما بی توجهی کرده و با تروریزم قومی همدست می شود. تغییر مسیر سرک حلقوی افغانستان، توزیع ناعادلانه بودجه سالانه، بی توجهی به زیر ساخت های مناطق غیرپشتون نشین، بی توجهی به تامین امنیت راه های مواصلاتی و گروگانگیری هر روزه مردم در مسیر راه ها و …نمونه های مختلف از تبعیض و تروریست پروری حکومت علیه مردم می باشد.
با توجه به اینهاست که شبکه سراسری مردم هزاره به حکومت بی کفایت و قومگرای افغانستان هشدار می دهد که اگر به خواست برحق معترضان جنبش روشنایی توجه نشود، هزاران عضو این شبکه در سراسر دنیا روزگار را بر اعضای این حکومت مردم ستیز، بی کفایت، فاسد و قوم پرور تیره و تار خواهد ساخت. این شبکه به رسواسازی حکومت فاسد غنی و عبدالله و مزدوران هزاره اش در سراسر دنیا مبادرت خواهد ورزید.
ما به دولت و کمیسیون های که توسط دولتی که خود مسول این حمله انتحاری است باور نداریم. بنابراین خواهان بررسی حادثه توسط گروه حقیقت یاب بین المللی هستیم !
ما با مبارزات خود همچنان ادامه خواهیم داد و نمی گذاریم خون شهدای ما تلف شود.
شبکه سراسری مردم هزاره از تمام هزاره های جهان می خواهد تا رسیدن به خواسته ها برحق شان از پا ننشسته و از هزاره های خارج از کشور می خواهد تا با برگزاری راهپیمایی در هماهنگی با شبکه سراسری مردم هزاره و جنبش روشنایی خواسته های عدالت خواهانه خود را ادامه دهند و رژیم تروریست پرور و قبیله ای کابل را در سطح بین المللی هرچی بیشتر منزوی و محکوم نمایند!
زنده باد عدالت و برابری، زنده باد آزادی!
مرگ بر تبعیض و حکومت مردم ستیز کابل!

شبکه سراسری مردم هزاره
www.HazaraPeople.com

In this article

Join the Conversation