مرگ یک پناهجوی افغانستانی بر اثر سرما و گرسنگی

شبکه سراسری مردم هزاره: وزارت داخله کشور بلغاریا اعلام کرده است که پلیس این کشور٬ جنازه یک پناهجوی افغانستانی را در  یک کارخانه متروکه در منطقه شمال غربی این کشور و نزدیک مرز صربستان و کوزوو پیدا کرده است.
سن این پناهجو از سوی پلیس بلغاریا ۱۸ ساله ذکر شده است. گفته می شود این پناهجوی افغانستانی به شکل غیر قانونی از ترکیه وارد بلغاریا شده و می خواسته از آنجا به سوی کشور های دیگر اروپایی برود.
پزشکی قانونی بلغاریا علت مرگ این پناهجوی جوان را سرما و گرسنگی اعلان کرده است. پلیس بلغاریا گفته است که “جسد این پناهجو را کاملا یخ زده بود.”
پس از بسته شدن مسیر یونان به روی پناهجویان٬ اکثر پناهجویان افغانستانی٬ ایرانی و عراقی که در ترکیه گیر مانده اند٬ کوشش می کنند از مرز صعب العبور و خطرناک بلغاریا  گذشته و خودرا به یکی از کشورهای اروپایی برسانند.
این مسیر بسیار خطرناک است و در اکثر موارد مرزبانان بلغاریا به سوی پناهجویان شلیک می کنند. سال گذشته یک پناهجوی افغانستانی بر اثر شلیک گلوله پلیس مرزی در بلغاریا جان داد.
از اوایل سال ۲۰۱۶ تاکنون به تعداد  ۱۳۰۰  پناهجو در کشور بلغاریا ثبت شده اند که اکثر شان از کشور های سوریه و افغانستان هستند.
In this article

Join the Conversation