روز چهارم اعتراضات/رئیس ارتش پاکستان وارد کویته شد

طبق گزارش رسانه ها، اقاى قمر جاوید بجوا رئیس ستاد کل ارتش پاکستان لحظاتى قبل وارد شهر کویته شد. آمدن اقاى بجوا خواست اعتراض کنندگان بود. او در کویته با سران مردم هزاره و جلیله حیدر و حمیده على دو تن از فعالان مدنى که چهار روز است در اعتصاب غذا مى برند دیدار و گفتگو خواهد کرد.

اقاى قمر جاوید بجوا رئیس ستاد کل ارتش پاکستان لحظاتى قبل وارد شهر کویته شد.
In this article

Join the Conversation