با مدرسه شائولین افغانستان آشنا شوید

دو سال پیش حسین صادقی قهرمان ووشوی جهان کلپ ورزشی را بنام مدرسه شائولین ایجاد نمود.

تمرینات هنرهای رزمی ووشو توسط ووشو کاران مدرسه شائولین

مدرسه شائولین نامی متفاوت از دیگر کلپ های که در کابل و ولایتها وجود دارد. بنا به گفته موسس این مدرسه اینجا ما فقط آموزش ضربات دست و پا نمی دهیم. این جا مکانیست برای آموختن هنر و علم ورزشی و این مطلب را با آموزش آن برای اولین بار در تاریخ افغانستان بنیانگزاری کرد. که فعلا در شش شعبه در کابل فعالیت دارد . شاخه مرکزی نارسیده به گولایی دواخانه رو بروی کورس ستاره، شاخه های دیگر آن دانشگاه کابل انستیتیوت کنفوسیوس زبان و ادبیات چینای، مکتب معرفت جاده شهید مزاری، لیسه معرفت در سال ١٣٩۶ عنوان بهرین لیسه افغانستان را از آن خود کرد،یوگا سنتر واقع کارته چهار، و شاخه جدید که به این تازگی ایجاد شده جاده شهید مزاری واقع کوچه رسالت.

مدرسه شائولین افغانستان

مدرسه شاولین مکانیست که آموزش ورزش رزمی ووشو را برای پسران خصوصا دختران به عهده دارد. و حالا در این سال به موفقیت های چشمگیری دست یافته و شهرت جهانی یافته است.
به دلیل اینکه مادر یک زیر زمینی تمرین میکنیم، که دارای سقف پایینی میباشد و ستونهای متعدد، نمیتوان خیلی از تمرین هارا در آنجا انجام دهیم. به همین خاطر هر چند گاهی من شاگردانم را به کوهها و بیابانهای کابل ببرم تا بعضی از تمرین ها را خصوصا تمرین های سلاح ها را انجام دهیم و بعد از آن بود که دختران شائولین افغانستان سرخط اخبار های بین المللی جهان شد.

تیم دختران مدرسه شائولین افغانستان در سفر خود به چین تکنیک ها حرکات شان را به نمایش گذاشتند.

در دیدار با روسای انجمن جهانی ووشوی چین که مهمانی شب برای تیم بانوان مدرسه شائولین در بیجینگ ترتیب داده بود، یکی از خانم های میزبان جلسه اظهار داشتند وقتی من دختران شائولین کار مدرسه شائولین را در کوههای پربرف افغانستان در حال تمرین دیدم، اشک در چشمان حلقه بست از سخت کوشی، همت ودلیری این دختران.
در این جلسه حسین صادقی گفت که در کل ورزش و خصوصا ورزش ووشو در اصل صدای بانوان افغانستان است، صدای آزادی، برابری و همت والای آنان، و خوشحالم که توانستم با مدرسه شائولین منعکس کننده صدای این بانوان بلند همت شوم. در افغانستان زن بودن به معنی محروم و درجه دوم بودن است، کسی که سهم و حق زیادی در انتخاب زندگی، حتی شخصی خود را هم ندارد. مدرسه شائولین جای است که به آنها حق انتخاب در جامعه را میدهد. آموزش پیداکردن شخصیت خودرا، هویت بخشیدن و اهمیت بخشیدن به مقام زن در جامعه ما و این دختران کسانی خواهند بود که صدای بقیه زنان ستم کشیده افغانستان را به گوش جهانیان خواهند رساند.

حسین صادقی درسال گذشته در شوی رسمی رهبران جوان افغانستان به چین داشتند، در صحبت های که باوزارت خارجه چین در رابطه با کمک چین برای گسترش مدرسه شائولین به رهبری حسین صادقی را به چین و به معبد شائولین، زادگاه و جایگاه افسانه ای ورزش رزمی جهان دعوت کند و این یکی گام بزرگیست در جهت بهبود ورزش ووشو در کشور افغانستان خصوصا وضعیت ورزشی بانوان کشور.

In this article

Join the Conversation