حسین بخش صفری کمربند سازمان «SLFC» را از آن خود کرد

ششمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد شب‌ نبرد، جمعه شب (۵ دلو) با انجام پنج مبارزه در کابل برگزار شد.

دیدار حساس مرکزی این دور رقابت‌های شب نبرد که بالای کمربند سازمان «SLFC» میان حسین بخش صفری و عمران تره خیل برگزار شد، سرانجام در پنج روند رقابت، حسین بخش صفری توانست رقیبش را شکست بدهد و کمربند این سازمان را بنام خودش ثبت کند.
رقابت‌های شب نبرد از سوی سازمان «SLFC» به همکاری «موبی گروپ» هر دو ماه یک بار در کابل برگزار می‌شود.

In this article

Join the Conversation