محفل گرامیداشت از شهدای کلپ میوند غرب کابل در لندن برگزار شد

امید جعفری

محفل گرامیداشت از شهدای کلپ پهلوانی میوند غرب کابل از سوی کلپ میوند مقیم انگلستان با اشتراک تعدادی از شخصیت های مقیم لندن و ورزش کاران برگزار شد.

حدود پنج ماه قبل در نتیجۀ حمله انتحاری بر کلپ پهلوانی میوند در شهر کابل، ده ها تن از ورزشکاران، خبرنگاران و تماشاچیان شهید شدند.
در این محفل اشتراک کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از محمد یعقوبی یکی از چهره های ورزشی در ورزش بوکس به خاطر فعالیتها و دستاورد های موفقیت آمیز اخیرش تقدیر نمودند.
محمد یعقوبی در تاریخ ۹ مارچ ۲۰۱۹ در سالن تروکسی لندن ساعت ۵ بعد از ظهر برای قهرمانی مبارزه خواهد کرد.

In this article

Join the Conversation