حسین بخش صفری حریف روسی اش را شکست داد

حسین بخش صفری قهرمان جوجیتسوی آسیا از افغانستان، شب گذشته در ورزشگاه ادرینالین شهر مسکو حریف روسی خود پیتر برگ را شکست داد.

در رقابت شب گذشته، حسین بخش صفری، حریف روسی‌اش را در سه راوند شکست داد.

In this article

Join the Conversation