شکست سنگین طالبان در دره صوف بالا

امید جعفری

به گزارش هزاره اینترنشنال، طالبان ساعت ۱۱ شب گذشته تهاجم سنگینی را به هدف تصرف مناطق چهارمغزک و روم پسِ قُل ولسوالى دره صوف بالا آغاز کردند که پس از سه ساعت درگیری، حملاتشان عقب زده شد.
منابع محلی درصوف بالا می‌گویند که دیشب در پی تهاجم گسترده طالبان، به فرماندهی مولوی انس دو تن از نیروهاى خیزش مردمى شهید و سه تن دیگر مجروح شده اند و همچنین بیش از بیست طالب تروریست به هلاکت رسیده است.
به گفته‌ ی این منابع محلی، طالبان صدها جنگجوی خود را از ساحات بلخ برای تصرف قریه جات دره صوف به منطقه آورده اند و تنها در یک هفته اخیر بیش از ده تهاجم سنگین بر مردم هزاره صورت گرفته است.

یک تن ازمدافعین هزارستان که درحمله طالبان به شهادت رسیده است.
In this article

Join the Conversation