متفکران, نویسندگان و هنرمندان جهان

367 0

به هدف تشویق و آشنایی قوما با جهان, این اسامی با نقش و نگار هزارگی طراحی شده اند.

 

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید