۱۹ اکتبر روز یاد بود از اسیران هزاره

هزاره اینترنشنال: پس از لشکرکشی عبدالرحمن به هزارستان بر علاوه نسل‌کشی و قتل‌عام بیش از ۶۲ درصد مردم هزاره جنایات زیادی از سوی لشکریان عبدالرحمن علیه جامعه هزاره صورت گرفت. لشکریان بی‌رحم عبدالرحمن طبق فرمانی که از کابل می‌گرفتند، در نقطه‌ نقطه هزارستان بعلاوه تجاوز بر زنان و دختران، اسیران را به اشکال وحشتناک و غیرانسانی شکنجه می‌کردند. جنایات و شکنجه‌هایی که توسط لشکریان عبدالرحمان بر مردم هزاره و به‌خصوص بالای زنان هزاره صورت گرفته شاید در تاریخ هیچ سرزمینی چنین شکنجه‌های وحشتناک و غیرانسانی ثبت‌نشده باشد. فیض محمد کاتب در کتاب وقایع افغانستان صفحه ۲۴۵ نوشته‌است: «به سردار عبدالقدوس خان امر شد که علاوه بر مردم یاغستان، اسلحه مردم جاغوری و مالستان نیز گرفته شود. اما به‌غایت بی‌آبی، چنانچه گربه را در میان زیر جامه زنان می‌انداختند و سینه و فروج شان را به آتش‌داغ می‌کردند که اسلحه را نشان بدهند.»
پس از اشغال کامل هزارستان، لشکریان عبدالرحمن هزاران کودک، زن و مرد هزاره را اسیر گرفتند. عده‌ای از این اسیران که بیشتر زنان و دختران بودند و تعدادشان به هزاران تن می‌رسیدند به دستور عبدالرحمن در بین لشکریانش به‌عنوان برده و کنیز تقسیم گردیدند و هزاران تن دیگر که به‌عنوان سهم «امیر» یاد می‌شدند به دستور عبدالرحمن در بازارهای داخل افغانستان و خارج از افغانستان به‌عنوان برده به فروش رسیدند.
به تاریخ ۱۹ اکتبر سال ۱۸۹۳ خبرنگار روزنامه تایمز چاپ لندن از شهر کلکته هند نوشت: «امیر افغان ۱۰ هزار زندانی هزاره در بازار کلکته به‌عنوان برده فروخت تا از قیمت آنها بتواند هزینه‌های سرکوب شورش را پرداخت کند.»
حالا ۱۲۷ سال از آن جنایت و نسل‌کشی گذشته‌است. اما تاکنون در جامعه هزاره هیچ‌گاهی یادبودی از اسیران صورت نگرفته و به‌کلی فراموش‌شده‌است. بدین لحاظ هزاره اینترنشنال ضمن نظرخواهی از عده‌ای از بزرگان جامعه هزاره تصمیم گرفت به تاریخ ۱۹ اکتبر از اسیران هزاره یادبود به عمل آورد. البته تاریخ ۱۹ اکتبر به شکل نمادین انتخاب‌شده و آن به خاطری اینکه در ۱۹ اکتبر ۱۸۹۳ چنانچه روزنامه تایمز چاپ انگلستان نوشته‌است، «به تعداد ۱۰ هزار زندانی هزاره توسط عبدالرحمن به فروش رسید.»
– ما از جامعه هزاره در سراسر جهان می‌خواهیم تا هیچ‌گاهی نسل‌کشی مردمشان را فراموش نکرده و از قربانیان این نسل‌کشی به‌خصوص اسیرانی که به‌عنوان برده و کنیز فروخته‌شده و زجرکُش گردیدند همیشه یادبود به عمل‌آورند.
– وظیفه انسانی و وجدانی ما به‌عنوان بازماندگان یک نسل‌ کشی این است تا در هرجای جهان که هستیم جهت به رسمیت شناخته شدن این نسل‌ کشی تلاش کرده و با برپایی مراسم‌های یادبود نگذاریم تاریخ خونین مان از حافظه جمعی نسل‌های آینده‌ مان فاصله بگیرد.
یاد همه قربانیان این نسل کشی به خصوص اسیران گمنام هزاره جاودان باد!
۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ شمسی
هزاره اینترنشنال نقطه وصل هزاره ها در سراسر جهان
In this article

Join the Conversation