مراسم عروسی دسته جمعی یکصد و چهل زوج جوان درغرب کابل

علی محمد حسینی
محفل عروسی دسته‌ جمعی یکصد و چهل زوج جوان امروز از سوی بنیاد حضرت «ابوالفضل العباس» به مناسبت نیمه‌ی شعبان در غرب کابل برگزار شد.

شماری از این زوج‎ها می‎گویند که به علت ناتوانی اقتصادی و مروج شدن عروسی‎های گروهی، مراسم شان را به گونۀ دسته‌‏جمعی جشن گرفته‏‌اند.

درهمین حال، شماری ازشرکت کننده‎گان، از برگزاری این گونه مراسم استقبال می‎کنند ومی‏گویند که خانواده‎ها نباید فرزندان شان را به برگزاری جشن‏های عروسی با شکوه و مجلل مجبور بسازند. این شرکت کنندگان از سنت‎های ناپسند درجامعه انتقاد می‎کنند که خانواده‎ها فرزندان شان را به عروسی‎های پرهزینه ناگزیر می‎سازند.

سنت‎ها و رقابت خانواده‎‎ها در برگزاری عروسی‎های پر هزینه و با شکوه سبب شده است که یک شمار از جوانان برای فراهم آوری هزینه عروسی کشور را ترک کنند.

مسئولان برگزاری این مراسم نیز، هدف از برگزاری محفل عروسی دسته‌جمعی را جلوگیری از هزینه‌ای گزاف عروسی، مبارزه با ارزش های نادرست در جامعه و کمک به جوانانی که توان مالی ندارند اعلام کردند.

In this article

Join the Conversation