کوچ اجباری هزاره ها؛ بیش از یک هزار خانواده از بهسود آواره شدند

کوچ اجباری مردم بهسود از خانه هایشان همچنان ادامه دارد. در شبانه روز گذشته، بیش از یک هزار خانواده به کابل و مناطق همجوار رسیدند.

به گزارش هزاره اینترنشنال؛ صدها تن از مردم بهسود به دنبال لشکرکشی دولت مجبور به ترک خانه های شان شدند.

باشندگان محل می گویند که تلاشی های خود سرانه، تخریب منازل، تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت از سوی نیروهای امنیتی، مردم را مجبور به ترک زمین و خانه هایشان کرده اند.

آنها می گویند که این روند در غیاب رسانه ها به شدت جریان دارد و هزاره ها این مناطق را ترک می کنند.

گزارش از تلویزیون بامیان
In this article

Join the Conversation