نقش قلم در خنثی نمودن توطئه و دسیسه ارگ

891 0

نویسنده: حسن علی عدالت

قلم هم تفنگ ارگی ها را به سخره گرفت و هم توطئه و دسیسه سقوط چرخبال را برای شعله ور شدن جنگ های قومی خنثی کرد.
هدف ارگی ها از حمله بالای بهسود در ابتدا با فرستادن قطعه مرگ به سرکردگی دادالله فدایی و کشتار بیگناهان از یک جانب تحقیر هزاره ها و از جانب دیگر چراغ سبز برای طالب ها و کوچی ها بود که در اثر مقاومت مردم این دسیسه به درستی پیش نرفت و الله داد فدایی را در بدل کشتن یازده نفر و زخمی کردن بیش از سی نفر ترفیع و در لغمان مقرر کردند.
جمهوری قومی سه نفره اینبار توطئه و دسیسه خطرناک را به خاطر ایجاد تفرقه میان خودی هزاره ها و میان تاجیک ها و هزاره ها طرح ریزی و دنبال کردند، چند چرخبال را شبانه عازم بهسود نمودند که در یکی از آن چرخبال ها به جای یک و یا دو پیلوت چهار پیلوت از قوم تاجیک و پنج سرباز کوماندو از هزاره های بامیان سرنشین بوده اند و به گمان اغلب توسط چرخبال دیگر سقوط داده شده است و هدف از این پلان ارگی ها آغاز جنگ قومی میان تاجیک ها و هزاره ها و همچنین درگیری میان هزاره های بامیان و هزاره های بهسود بود، گرچه ارگی ها فقط از جانباختگان تاجیک ها نام بردند و عکس های آن را پی هم نشر کردند از انتقام به هر قیمتی و قتل عام هزاره ها گفتند و از جانباختگان هزاره ها اصلاً چیزی نگفتند تا تاجیک ها عصبانی شوند که تعداد محدودی از تاجیک ها به آدرس هزاره ها و به خصوص یکی دو نفر از آلمان که ارتباط مخفی با ارگی ها در بدل پول دارند به آدرس هزاره ها هرچه خواستند مطابق دستور ارگی ها گفتند اما نخبگان سیاسی، بزرگان فرهنگی و دانه درشت های با نام و نشان تاجیک ها به شیطنت ارگی ها پی بردند و از شعله ور شدن جنگ میان هزاره ها و تاجیک ها جلوگیری کردند، چون ارگی ها قبل از حمله به بهسود به خاطر رضایت طالب ها و افراطی های پشتون تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها را به هفتاد و دو شاخه تقسیم کرده بودند و حادثه بهسود پیوند ناگسستنی با این تفرقه اندازی دارد و هم چنان کسانی که کوچکترین عقل داشتند متوجه شدن که چرا ارگی ها از چرخبال های که در لوگر، بغلان، هلمند، جلال آباد و قندوز سقوط داده شد نه تنها که از انتقام چیزی نگفتند بلکه اصلأ کسی نام از قربانیان آن حوادث را نمی دانند.
در فیلم که ارگی ها بعد از سه روز از سقوط چرخبال از طریق تلویزیون طلوع به نشر سپردند ارگی ها پلان خطرناک را دنبال می کردند در این فیلم دستکاری شده که از سه قسمت یعنی از جنگ های عراق، سوریه و آذربایجان استفاده شده است میخواستند از یک جانب به آمریکای ها و ناتو این پیام را بدهند که جبهه مقاومت دارای سلاح پیشرفته لایزری است که از ایران به دست آورده اند و این جبهه مربوط به فاطمیون است و از جانب دیگر پشتون های غلزای ، طالب ها و کوچی ها را راضی نمایند که هزاره ها را سرکوب می کنند، پخش این فیلم آن قدر جعلی و مسخره آمیز بود که نه تنها آمریکایی ها و ناتو متوجه جعلی بودن آن شدند بلکه در شبکه های اجتماعی کمتر کسی به صحت آن باور کردند به خصوص زمانی که تلویزیون بامیان فیلم را از بقایای چرخبال سقوط داده شده پخش کردند فیلم تلویزیون بامیان با فیلم تقلبی تلویزیون طلوع از زمین تا آسمان فرق دارد و هر دو فیلم در یوتیوب موجود است خوانندگان محترم می توانند ببینند.
با رفتن قوای نظامی بیشتر از هزار و دوصد نفر و اضافه از صد عراده تانک جبهه مقاومت صحنه را تخلیه کردند و ارگی ها دستور دادند تا بدون جنگ و حضور جبهه مقاومت خانه ها، هوتل ها ، دوکان ها و مکاتب را ویران نمایند و مال و منال مردم را تاراج نمایند و این همان انتقام به هر قیمتی که ارگی ها وعده داده بودند و یا سمیع سادات از قتل عام و نسل کشی گفته بود در مقابل مردم بهسود عملی کردند.
تمام این خشونت ها، جنایت ها، کوچ دادن ها و دزدیدن ها در فضای مجازی در داخل و خارج کشور انعکاس وسیع پیدا کرد تا جایی که ارگی ها در موضیع انفعالی قرار گرفته از نگاه اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و نظامی به شکست مواجه شده اند و شکست خود را متوجه هزاره های خارج نشین می کنند.
قلم و زبان انسان های با شرف و با وجدان در داخل و خارج کشور درد نکند که واقعاً یک توطئه خطرناک و پیچیده را نقش بر آب کردند، نه تاجیک ها با هزاره ها مواجه شدند، نه جنگ بامیانی و بهسودی درگرفت و نه هم آمریکایی ها و ناتو به دسیسه ارگی ها باور کردند و همه دانستند که فیلم ارگی ها و تلویزیون طلوع تقلبی و برای ایجاد نفاق پخش گردیده است و ارگ به اهداف اصلی خود که ایجاد جنگ میان تاجیک ها و هزاره ها، بامیانی ها و بهسودی ها و مواجه کردن آمریکایی ها و ناتو با هزاره ها بود نایل نگردیدند و سخت متقبل شکست، رسوا و روسیاه شدند.
گرچه به دستور ارگی ها در بهسود بدون اینکه کسی مقاومت کند چند انسان بیگناه و یک نو عروس باردار کشته شد و ده ها منازل، دوکان، هوتل و مکاتب تخریب گردید و بیش از هزار خانواده بهسود را از ترس و بدرفتاری سربازان و افسران ترک کردند ولی در مقابل ارگی ها شکست اخلاقی خوردند و رسوایی تمام جهان شدند.
پس قلم، زبان و فضای مجازی را کم نگیرید و اگر چنین نمی بود ارگی ها پلان جمهوری قومی را مانند زمان امیر عبدالرحمان خان تطبیق می کردند.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید