اعلامیه‌ی هزاره اینترنشنال در قبال سخنان محمد محقق در سال‌یاد رهبر شهید در هرات

هزاره اینترنشنال:

شهید عدالت اجتماعی استاد بابه مزاری، رفع معضل سیاسی کشور را اجرایی شدن نظام فدرال در کشور می‌دانست. شهید مزاری برای فدرالی شدن کشور و اجرای عدالت اجتماعی طرح مدون و آماده ای داشت. پس از شهید مزاری اما با آنکه تبعیض سیستماتیک در کشور ادامه یافت، این داعیه‌ی مزاری مثل دیگر آرمان‌های او توسط کسانی که ادعای رهبری مردم هزاره و جانشینی شهید مزاری را داشتند نه تنها مد نظر گرفته نشد بلکه همواره تلاش گردید تا آرمان‌های شهید مزاری از ذهنیت ها پاک شود. مدعیان رهبری جامعه‌ی هزاره در هر شرایطی بنابر مصالح شخصی خویش در مناسبات قدرت در کشور تصمیم گرفته و به مردم و مشکلات آن‌ها پشیزی ارزش ندادند.
درسطح ملی اما خوشبختانه در مدت چند سال گذشته بسیاری از سران سیاسی و مردم کشور به داشتن یک نظام فدرالی که یکی از آرمان‌های شهید مزاری برای رسیدن عدالت اجتماعی بود غور نموده و اکنون به این نظر رسیده‌اند که بنابر واقعیت اجتماعی کشور، نظام فدرال تنها گزینه‌ای درست و عاقلانه است.
آقای محمد محقق در اظهارات اخیر خود در هرات آنهم در سالیاد رهبر شهید استاد مزاری گفته است “فدرال گزینه‌ی مناسب برای کشور نیست.”
همگی می دانند که آقای محقق کارمند ارگ و حکومت است. بنابراین ایشان شاید نیازهای شخصی و بایدهایی را دارد که دلیل این اظهارات و ایستادن در برابر آرمان‌های شهید مزاری شده است.
باید خاطر نشان ساخت که سخنان محقق نمایندگی از هیچ بخشِ مردم هزاره نمی‌کند. سخنان محقق سخنان ارگ است. محقق بنابه معذوریت و ماموریتی‌که در ارگ دارد، سخن ارگ را می‌گوید.
مردم هزاره برای ابراز نظر محقق در سال‌یاد شهادت استاد مزاری که گفته است “گزینه‌ی فدرالی برای افغانستان مناسب نیست.” متاسف است.
موضع مردم هزاره بنابه آرمان و هدف رهبر شهید استاد مزاری و بنابه درک واقعیت اجتماعی و سیاسی امروز کشور، حمایت از نظام فدرال است. مردم هزاره به شکل یک‌پارچه و متحد بر آرمان‌های رهبر شهید استاد مزاری با عزم راسخ و ثابت متعهد است و در کنار سایر اقوام و مردم کشور به طور پی‌گیر ازنظام فدرال به عنوان نظام سیاسی برای آینده‌ی کشور حمایت می‌کند.
مردم هزاره امیدوارم است آقای محقق با‌ آنکه مامور و معذور است، در این شرایط حساس، مصلحت کلی جامعه، قوم و مردم را در نظر گرفته، گزینشی و طبق مصلحت شخصی‌اش بازی نکند.
مردم هزاره هم‌چنان یک‌پارچه و متحد اعلام می‌دارد که تحت هر شرایطی از آرمان‌های رهبر شهید استاد مزاری پاس‌داری نموده و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا آرمان‌های رهبر شهید را خدشه دار سازد.

با درود و امتنان
هزاره اینترنشنال

قوت ما در اتحاد ماست!

In this article

Join the Conversation