اعلامیه همبستگی جنبش مقاومت با تظاهر کنندگان لعل و سرجنگل

به یاد داریم که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، طالبان در ولایت غور سه مینی بس مسافران را توقف دادند، بعد ۱۴مسافر هزاره تبار را شناسایی کرده وبه رگبار بستندکه درمیان قربانیان یک نوعروس، داماد وبرادر نوعرس هم قرار داشتند. بقیه مسافران غیر هزاره را بدون کدام آسیب آزاد کردند. آگاهی یافتیم که دیروز (۱ ثور) طالبان درمسیر شاهراه کابل – غور، ولسوالی دولتیار، ۴ تن مسافر هزاره را که در میان آنها مدیر زراعت ولایت غورهم بود، تیرباران کردند.

مردم لعل و سرجنگل ولایت غور، در مراسم خاکسپاری شهدای حمله تروریستی دیروز، راهپیمایی اعتراضی نمودند. مظاهره کنندگان و بازماندگان شهدا از حکومت محلی غور خواستند تا عاملان این جنایت تروریستی را شناسایی نموده و به کیفر اعمال شأن برسانند. قابل یاد آوری است شاهراه غور-بامیان از هردو مسیر لعل و سرجنگل مسدود گردیده است.

جنبش مقاومت برای عدالت در حالیکه این حمله تروریستی طالبان را برمردم خویش به شدت تقبیح و محکوم میکند و بدین وسیله همبستگی عام وتام خودرا با معترضان خشمگین لعل وسرجنگل اعلام می نماید. جنبش مقاومت به این نظر است که تنها اتحادو همبستگی، انسجام وفشردگی، بدون قیدوشرط مردم ما، میتواندکه بر بحران های که امروز طالبان، کوچیان و دولت تبعیض گرای اشرف غنی برجامعه هزاره تحمیل کرده اند، غلبه نمایند. هزاره ستیزی آشکار این نیروهای اهریمنی را در شمال، بهسود، قره باغ، بامیان، دایکندی، غور، لعل وسرجنگل، جاغوری ومالستان و… تنها با وحدت درونی خود میتوانیم مهار نماییم. جنبش مقاومت برای عدالت باایثارو جانبازی برای ایجاد اتحاد و همبستگی مردم خوددر خط مقدم این مبارزه با استواری، جسارت و بى باکى ایستاده است.

جنرال علیپور فرمانده عمومی جنبش مقاومت برای عدالت

۲ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی

In this article

Join the Conversation