اعلامیه مردمی در پیوند به حمله خصمانه اردوی ملی بر مهدی راسخ

استاد مهدی راسخ نماینده مردم ولایت میدان وردک در ولسی جرگه، روز جمعه مورخ ۲۷ حمل، به هدف دلجویی از خانواده های شهدا و عیادت زخمیان حادثه دلخراش دهم دلو سال گذشته که از اثر شلیک نیروهای امنیتی بالای تجمع اعتراضی مسالمت آمیز مردم در پیشروی ولسوالی حصه اول بهسود یازده نفر از مردم ملکی شهید و بیشتر از سی نفر زخمی گردیده بودند، به ولسوالی بهسودین سفر نموده و تصمیم داشتند که ضمن اتحاف دعا به روح شهدا، عیادت زخمیان، مشکلات مردم در آن ولسوالی ها را بررسی نماید، بدیهی است که دلجویی از خانواده شهدا و شنیدن مشکلات مردم محل از وظایف وکلای مردم می باشد و وکلا حق دارند از منطقه دیدن نموده و با مردم گفتگو نمایند.
با تاسف و در کمال ناباوری به تاریخ ۳۱ حمل ۱۴۰۰ حوالی ساعت ۱۲ ظهر در منطقه قرغوی حصله اول بهسود نیروهای اردوی ملی به طور عامدانه و هدفمندانه به کاروان موترهای حامل وکیل مهدی راسخ و همراهانشان حمله کردند و با فیرهای ممتد به موتر و محافظین ایشان، ضمن زخمی کردن یکی از محافظین، تخریب موترهای حامل شان، با توهین و زورگویی مانع اتحاف دعا و دلجویی از خانواده های شهدا گردیدند.
همچنانیکه بر مردم و تاریخ آشکار است که از چندین صد سال دسیسه های حکومت های ستم پیشه و دکتاتور علیه مردم جریان داشته و بر مردم انواع ظلم و قتل و توطیه را انجام داده اند. پلان شوم کوچ دادن اجباری، قتل و غارت شان را با تهاجم کوچی ها بر مناطق مرکزی اجراء کرده است.
در این دو دهه ای اخیر تهاجم کوچی ها همه ساله بر مناطق مرکزی و به خصوص بر ولسوالی دایمرداد، بهسودین ولایت میدان وردک و ولسوالی ناور ولایت غزنی، صد ها تن از مردم محل را به شهادت رسانیده و بیش از صد ها تن زخمی و مال و اموال مردم را به غارت برده اند.
در این میان کسانیکه خدمت گذار و صدای عدالتخواهی مردم بوده است، همیشه مورد توطیه قرار گرفته است، صدای شان را با حذف فزیکی خاموش کرده است. اما حکومت باید بداند که مردم از وکلا و خدمتگذاران شان با تمام توان حمایت می کند و گام به گام علیه ستم کاران می ایستد.
مردم در پیوند به این حمله ی خصمانه و توطیه نیروهای امنیتی که به دستور یک حلقه متعصب و نفاق افگن بر علیه وکیل مهدی راسخ طرح ریزی و اجرا گردیده است موارد ذیل را با قاطعیت اعلام می دارد:

  1. مطابق به ماده یکصد و یکم و ماده یکصد و دوم وکلای پارلمان از مصئونیت پارلمانی برخوردار اند، اردوی ملی اجازه ندارد بالای وکیل مردم حمله و توهین نماید، لذا حمله عامدانه اردوی ملی بر نماینده مردم یک خیانت آشکار ملی بوده و باید به طور جدی مورد بازخواست و پیگیری قرارگیرد.
  2. حمله عامدانه و خصمانه‌ی اردوی ملی که باید حافظ منافع ملی و امنیت کشور باشد بر نماینده مردم به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و توهین آشکارا به مردم ما است؛ مردم که باحضور پررنگ شان همیشه از آزادی و دموکراسی و انتخابات حمایت نموده و پشتیبان نظام و کشور بوده اند.
  3. از شورای ملی که یگانه مرجع قانونگذاری و ممثل اراده مردم می باشد جدا مطالبه داریم که از حثییت، وقار و جایگاه اعضای خود دفاع نموده در مقابل حمله عامدانه و توهین که توسط اردوی ملی بالای یکی از اعضای نیک نام و با پشتوانه وسیع مردمی اش انجام گرفته است با قاطعیت برخورد نموده عاملین این عمل نابخشودنی را به پنجه قانون بسپارند
  4. از نهاد های عدلی و قضایی کشور جدا میخواهیم که با تحقیق همه جانبه انگیزه و اهداف پیدا و پنهان عاملین این حمله عامدانه را که به دستور حلقه قبیله سالار و نفاق افگن انجام گرفته است روشن نموده و در پرتو قانون مورد بازخواست قرار داده و مجازات نمایند.
  5. از نیروهای امنیتی کشور مجدانه میخواهیم که نباید به هیچ عنوان مورد استفاده شخصی حلقات و دیدگاه متعصبانه قبیله سالاران قرار بگیرد ،ملی بودن شان را در عمل ثابت نماید تا دوام و بقای شان تضمین گردد.
  6. از حکومت با جدیت و قاطعیت تمام میخواهیم که از ورود و تهاجم کوچی ها به صورت جدی در مناطق مرکزی ، ولسوالی های دایمرداد، بهسودین و ناور جلوگیری نماید، در صورت که کوچی ها وارد مناطق مرکزی شود ما خود را ملزم به دفاع مشروع دانسته و حکومت را مسئول عواقب بعدی آن میدانیم.
  7. از مردم آگاه و هوشیار خود مجدانه می خواهیم که در برابر دسیسه ها و نیرنگ های گوناگون آمادگی کامل داشته و روحیه عدالتخواهی شان را حفظ و تقویت نمایند.
    در صورت عدم رسیدگی به خواسته های ما؛ مردم ما به تظاهرات مسالمت آمیز و گسترده دست خواهند زد .

با احترام
ستاد مردمی

In this article

Join the Conversation