اعلامیه شماره ۲ جنبش مقاومت پیرامون توطئه شورای امنیت

در سرزمین بهسود درهردوره حاکمیت ها ی استبدادی وتبعیض گرای ضد ملی به ویژه جامعه هزاره تلاش کرده اند، تا جنگهای درونی میان این مردم را مشتعل بسازند. اما به شهادت تاریخ، تنها مردمی که در این جنگهای درونی سهم نگرفته اند، مردم با عزت « کوه بیرون » اند. واینجانب علیپور شخصآ ممنون چنین موضعگیری مردم کوه بیرون عزیز می باشم. همه میدانند که جنبش مقاومت برای عدالت از میان مردم برخاسته است ومردم باشرافت، جسور و آگاه کوه بیرون نقش اثرگذار، مهم ومحوری در شکل گیری جنبش مقاومت داشته است. ما سپاسگزار این همراهی وهمدلی مردم کوه بیرون خود هستیم.
ملت با شهامت هزاره میداند که دراواخر سال ۱۳۹۹ خورشیدی، صدها تانک هاموی با هزاران نیروی نظامی برای سرکوب هزاره ها در بهسود آمدند، ولی به یاری خداوند بزرگ ودعای شما مردم باعزت به هدف شان نرسیدند. اما تلاش حکومت غنی همچنان برای سرکوب ادامه دارد.
در پی تداوم سرکوب وحذف هزاره ها، این بار تعدادی از جوانان، به خصوص جوانان پرغرور کوه بیرون را شورای امنیت در تبانی با آدرس های سیاسی معین هزاره، استخدام نموده تا به بهانه ای دفاع ازمردم، درمقابل کوچیها و طالبان که معمولا از کجاب و دایمیرداد وارد بهسود میشوند، دربهسود مستقر کند. بطور خاص مکانهای آموزشی، فرهنگی و بعضآ نظامی را که جنبش مقاومت برای عدالت با هماهنگی مردم ایجاد کرده بود، اشغال کنند. طبیعی است این حرکت های نابخردانه، آغازگر تنش ها، نزاع ها و جنگهای داخلی در بهسود می باشد. که جنبش مقاومت برای عدالت نمیتواند در قبال آن تماشاگر وبی طرف باقی بماند. چون این خود تعرض آشکار به مکانهای دفاعی، آموزشی وفرهنگی جنبش مقاومت می باشد.
یکبار دیگر از مردم آزاده و سربلند کوه بیرون درخواست می کنیم تا مثل همیشه عظمت و ابهت کوه بیرون را حفظ کرده و نگذارند که جوانان سلحشور کوه بیرون آغازگر وعامل این جنجال‌ها و جنگها قلمداد گردد. و اجازه ندهند که نسل جوان کوه بیرون دستخوش اهداف شورای امنیت وعناصر مغرض داخلی جامعه هزاره وابسته به ارگ و شورای امنیت شوند.
با احترام
علی پور
فرمانده عمومی جنبش مقاومت برای عدالت
۷ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی مطابق به ۲۷ اپریل ۲۰۲۱ میلادی

منبع: پایگاه رسمی نشراتی جنبش مقاومت

In this article

Join the Conversation