قطعنامه ستاد مردمی و خانواده شهدای حادثه تروریستی مکتب سیدالشهدا

بسم رب الشهدا والصدیقین
و لاتقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا عند ربهم یرزقون.
همانگونه که همگان مستحضر هستید متاسفانه یکبار دیگر تروریستان خون آشام و ددمنشان دهر با حمله قرار دادن اطفال معصوم و بیگناه و متعلمین که هیچ گناه و جرمی به جز خواندن و نوشتن نداشتند سبوعیت و ددمنشی شانرا به نمایش گذاشتند. عصر دیروز یکبار دیگر غرب کابل مورد حمله انتحاری و انفجاری قرار گرفت. جوانان و نوجوانان زیادی به خاک و خون خفتند و پرپر شدند. ما ستاد مردمی دادخواهی برای شهدا و زخمیان، فامیل های شهدا و زخمیان این قتل عام و کشتار اطفال معصوم و بیگناه را در تسلسل حملات هدفمند و کشتار سیستماتیکِ می دانیم که همیشه مردم ما را هدف قرار داده وهمچون حملات، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب میگردد.
ما ستاد مردمی دادخواهی برای شهدا و زخمیان؛ فامیل های شهدا و زخمیان ضمن محکومیت حمله تروریستی بر لیسه سیدالشهد چهل دختران از آدرس های ملی و بین المللی خواهان موارد زیر هستیم:
۱. از رهبری حکومت خواهشمندیم بخاطر دلجویی از فامیل های شهدا و زخمیان و نشان دادن همسویی و همکاری؛ یک روز را در سرتاسر کشور عزای عمومی اعلام نمایند.
۲. از رهبری و مسؤلین درجه یک کشوری جدا تقاضا داریم تا یک هیات حقیقیت یاب و بیطرفی را که در آن نمایندگان از فامیل های شهدا و زخمیان، وکلای مجلسین شورای ملی، وکلای شورای ولایتی کابل، نماینده علما و روحانیون، نماینده احزاب و جریانهای سیاسی و مسؤلین حکومتی حضور داشته باشند، تشکیل و در ظرف دو هفته نتایج یافته های شانرا با مردم
و فامیل های شهدا و زخمیان شریک سازند.
۳. مطابق به قوانین نافذه کشور و اصل حکومتداری؛ دولت ها مؤظف به تامین امنیت جان، مال و عزت مردم هستند. متاسفانه دولت افغانستان تا بحال در قسمت تامین امنیت مردم ما بویژه مردم غرب کابل اقدامات لازم را روی دست نگرفته است. بیش از ده ها حمله انتحاری و انفجاری در این منطقه ای از پایتخت صورت گرفت و بیش از هزاران نفر کشته و زخمی شدند، اما دولت و نهادهای امنیتی پس از هر حادثه خونین با وعده ها و وعیدها اذهان عامه را منحرف و به اصل مشکل نپرداختند و در زمینه ی تامین اساسی امنیت غرب کابل هیچ اقدامی نکردند. از حکومت و نهادهای امنیتی در کمال جدیت می طلبیم که در هماهنگی با بزرگان و نهادهای مردمی غرب کابل پالن اساسی تامین امنیت این منطقه به شدت آسیب پذیر را ترتیب و اجرایی نمایید، در صورت عدم توجه مردم مجبور اند بخاطر دفاع از جان، مال و ناموس شان خود دست به اقدام زده وانگاه حکومت حق اعتراض نخواهد داشت.
۴. از تمامی نهادهای ملی و بین المللی که در راستای تحقق عدالت و تامین حقوق انسان ها مسؤلیت دارند؛ عاجزانه می طلبیم تا حادثه تروریستی بر لیسه سیدالشهدا را در کمال بیطرفی بررسی نموده و مردم ما را در روشنایی یافته های شان قرار دهند تا باشد دست های پیدا و پنهان عقب همچون حمالت هدفمند واضح و آشکارا گردد.
۵. از مسؤلین حکومتی و نهادی ذیربط تقاضامندیم در قسمت اکرام و اعزاز شهدا و زخمیان و همچنان دلجویی از خانواده های شهدا و زخمیان ترتیبات لازم را روی دست گیرند.
۶. از سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل متحد، و بخصوص دادگاه بین المللی لاهه که مسؤلیت رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را به عهده دارند؛ جداً تقاضا داریم تا حمالت تروریستی و نسل کشی بر مردم ما را و به خصوص حمله دیروز ۱۸ ثور ۱۴۰۰ بر لیسه سیدالشهدا را بررسی و عاملین آنرا محاکمه نمایند.
در اخیر یکبار دیگر به حکومت و مسؤلین حکومتی هشدار میدهیم در صورت که به خواسته و مطالبات حق طلبانه ما پاسخ واضح و به موقع ارایه نکنند مردم، فامیل های شهدا و زخمیان حوادث در مشورت و هماهنگی با اقشار مختلف اجتماعی اعلام موضع خواهند کرد.
پیام ما به تروریستان و حلقات خبیثه حمایتی ددمنشان کوردل این است که با کشتن و شهید ساختن ما، جز بارور کردن ما هیچ چیزی حاصل تان نخواهند شد. ملت و مردم ما در طول تاریخ ثابت کرده اند که از حرکت و تلاش دست نمی کشند و همچنان مقاوم و پویا خواهد ماند.
با عرض تسلیت
ستاد مردمی تدفین شهدا

In this article

Join the Conversation