پیام پروفیسور طغیان ساکایی در رابطه به قتل عام ماین روب های هزاره در ولایت بغلان

پیام پروفیسور یونس طغیان ساکایی استاد دانشگاه و یکی از بزرگان هزاره های سنی مذهب در رابطه به قتل عام ماین روب های هزاره در ولایت بغلان توسط طالبان

نسل کشی هزاره ها ادامه دارد.
سال ۱۳۷۷ که طالبان به شمال کشور رخنه کردند، ۲۷ تن از بزرگان هزاره اسماعیلیه را از دره نیک پی باخودشان برده و در رباطک سمنکان تیرباران کردند. آنها اجازه ندادند که جنازه ها دفن شوند. اجساد کشته شدکان در آن دشت لقمه وحوش و طیور شدند. مردم پس از شکست طالبان استخوان‌های شهدا را جمع کرده و آن را در یک گور دسته جمعی در دره نیکپی دفن کردند.
هزاره های سنی باوجودی که به گونه مکرر شاهد کشته شدن بهترین فرزندان خویش بودند، اما گمان نمی کردند که این همه قتل های زنجیره ای دلیل نسل کشی هزاره ها باشد.
اخیرا حادثه منطقه شیخ جلال بغلان نشان داد که طالبان به صورت گسترده و سیستماتیک به نسل کشی هزاره ها می پردازند. طالبان هزاره ها را از میان همه افراد ماین روب جدا کرده و در یک اتاق جداگانه بردند و تیرباران کردند. این حادثه را بی بی سی و هم خبرگزاری الجزیره تایید کرده است.
ما از مجامع بین المللی و همه سازمانها و نهادهای بشردوستان می طلبیم که به کمک این مردم بشتابند و جلو این بیداد را بگیرند.
…..
نوت: با وجود اینکه بعضی از رسانه های کشور هویت قربانیان را سانسور کرده اند و بعضی ها در شبکه های اجتماعی ماین روب های کشته را هزاره نمی دانند٬ آقای “جمیس کووین” مدیر اجرایی موسسه ماین روی “هلو ترست” در پیام ویدیویی اش هویت همه کشته شده ها را هزاره ذکر کرده است.

In this article

Join the Conversation