نوزدهم اکتوبر روز یادبود از اسیران هزاره

هزاره اینترنشنال: لشکرکشی عبدالرحمن به هزارستان بر علاوه نسل‌کشی و قتل‌عام بیش از ۶۲ درصد مردم هزاره جنایات بی‌شمار و غیر انسانی علیه هزاره ها را در پی داشت.
‎لشکریان بی‌رحم عبدالرحمن، در نقطه‌ نقطه هزارستان به‌علاوه تجاوز بر زنان و دختران، اسیران را به اشکال وحشتناک و غیرانسانی شکنجه می‌کردند. جنایات و شکنجه‌هایی که توسط لشکریان عبدالرحمان بر مردم هزاره و به‌خصوص بالای زنان هزاره صورت گرفته است شاید در تاریخ هیچ سرزمینی ثبت‌نشده باشد.
‎فیض محمد کاتب در کتاب وقایع افغانستان صفحه ۲۴۵ نوشته‌است: «به سردار عبدالقدوس خان امر شد که علاوه بر مردم یاغستان، اسلحه مردم جاغوری و مالستان نیز گرفته شود. اما به‌غایت بی‌آبی، چنانچه گربه را در میان زیر جامه زنان می‌انداختند و سینه و فروج شان را به آتش‌داغ می‌کردند که اسلحه را نشان بدهند.»
‎پس از اشغال کامل هزارستان، لشکریان عبدالرحمن هزاران کودک، زن و مرد هزاره را اسیر گرفتند. عده‌ای از این اسیران که بیشتر زنان و دختران بودند و تعدادشان به هزاران تن می‌رسیدند به دستور عبدالرحمن در بین لشکریانش به‌عنوان برده و کنیز تقسیم گردیدند و هزاران تن دیگر که به‌عنوان سهم «امیر» یاد می‌شدند به دستور عبدالرحمن در بازارهای داخل افغانستان و خارج از افغانستان به‌عنوان برده به فروش رسیدند.
‎به تاریخ ۱۹ اکتبر سال ۱۸۹۳ خبرنگار روزنامه تایمز چاپ لندن از شهر کلکته هند نوشت: «امیر افغان ۱۰ هزار زندانی هزاره را در بازار کلکته به‌عنوان برده فروخت تا از قیمت آنها بتواند هزینه‌های سرکوب شورش را پرداخت کند.»


‎– ما از جامعه هزاره در سراسر جهان می‌خواهیم تا هیچ‌گاهی نسل‌کشی مردمشان را فراموش نکرده و از قربانیان این نسل‌کشی به‌خصوص اسیرانی که به‌عنوان برده و کنیز فروخته‌شده و زجرکُش گردیدند همیشه یادبود به عمل‌آورند.
‎– وظیفه انسانی و وجدانی ما به‌عنوان بازماندگان یک نسل‌ کشی این است تا در هرجای جهان که هستیم جهت به رسمیت شناخته شدن این نسل‌ کشی تلاش کرده و با برپایی مراسم‌های یادبود نگذاریم تاریخ خونین مان از حافظه جمعی نسل‌های آینده‌ مان فاصله بگیرد.


‎یاد همه قربانیان این نسل کشی به خصوص اسیران گمنام هزاره جاودان باد!
‎۱۹ اکتبر ۲۰۲۱
‎هزاره اینترنشنال نقطه وصل هزاره ها در سراسر جهان

HazaraCaptivesMemorialDay#
In this article

Join the Conversation