راهپیمایی هزاران تن در برلین در اعتراض به نسل کشی هزاره ها

هزاره اینترنشنال: هزاران تن از هزاره های آلمان در اعتراض به نسل کشی هزاره ها در برلین راهپیمایی نمودند.


معترضان با شعار “نسل کشی هزاره را متوقف کنید” از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند تا نسل کشی هزاره را به رسمیت بشناسند و برای توقف ان اقدام نمایند.
در قطعنامه این تظاهرات که به دو زبان آلمانی و فارسی به خوانش گرفته شد آمده است:
“موجی از حملات تروریستی برعلیه مردم هزاره در افغانستان که استمرار تاریخی این مردم را می‌سازد، شناسه‌های نسل کشی را دارا می‌باشند. این کار به شکل خاص مردم هزاره را در سرتاسر افغانستان و در تمام جنبه های زندگی هدف قرار داده است.”
در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است که: “تعداد انبوهی از مردم هزاره پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، از دایکندی، هلمند، کابل و مزارشریف به زور از سرزمین اجدادی شان کوچ اجباری داده شده و آواره گشته اند. این خود، مصادیق روشن نسل کشی مردم هزاره در افغانستان است و مشخصات مربوط به نسل کشی مندرج در ماده دوم کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ را در خود دارد.”
تظاهرات کنندگان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا نسل کشی هزاره ها در افغانستان را به رسمیت بشناسند و اقدامات عملی را برای پایان دادن به ان روی دست‌ بگیرند و همچنین دادگاه کیفری بین المللی پرونده نسل کشی هزاره‌ها را باز نموده و تحقیقات خود را پیرامون این نسل کشی آغاز نماید.

Photo: Rezayee | Twitter | Facebook

In this article

Join the Conversation