خطاب به افکار عمومی، جامعه مدنی و رسانه های ایران

هزاره اینترنشنال: به دلایل مختلف از جمله توجه عمومی مردم هزاره به آموزش از جمله آموزش دختران و زنان و همچنین باور هزاره ها به برابری جنسیتی، حکومت های افغان برای جلوگیری از رشد جمعی هزاره ها، همواره علیه آنان بصورت سازمان یافته تبعیض روا داشته و گروه های تروریستی، مراکز تجمع آنان از جمله مراکز آموزشی آنان را هدف قرار می دهند. یکی از آخرین حملات خونین، حمله به مرکز آموزشی هزاره ها بنام کاج، در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ در کابل بود که تروریست های افغان، ده ها دانش آموز دختر هزاره را کشته و زخمی کردند. تروریست های افغان در دو دهه ی اخیر، بارها اقدام به مسموم کردن دختران دانش آموز، بویژه مسموم کردن دانش آموزان دختر هزاره دست زده اند.
برای اطلاع بیشتر از جنایاتی که علیه هزاره ها در جریان است، به منابع دست اول حقوق بشری مراجعه کنید. شما همچنین می توانید با دنبال کردن هشتگ #StopHazaraGenocide در شبکه های اجتماعی، با واکنش های عمومی به این جنایات آشنا شوید.
بین مردم هزاره هزارستان و جریان هزار ساله گرایی تفاوت وجود دارد
ضمن محکوم کردن هرگونه حمله به مراکز آموزشی در هر نقطه از جهان که باشد، باید گفت که آنچه در رسانه های ایران از زبان برخی به علت نداشتن واژه، معادل واژه millenarius (/miːl.leːˈnaː.ri.us/)/ millenarianism، واژه ی هزاره گرایی را قرار داده و طرفداران آن را عاملان مسموم کردن دختران دانش آموز در ایران معرفی می کنند هیچ ارتباطی به مردم هزاره و هزارستان ندارد. واژه مناسب تر برای millenarius ممکن هزار ساله گرایی باشد. جریان هزاره ساله گرایی یا را می توان در ادیان مختلف از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام و حتا برخی جریان های و شاخه های فکری مذهبی یافت.
اطمینان داریم که با توجه افکار عمومی، جامعه مدنی و رسانه های ایران، این شباهت باعث سوء تفاهم و برداشت های نادرست در مورد مردم هزاره و هزارستان نشود.
سپاس

In this article

Join the Conversation