اعلامیه شورای هزاره های فدراتیف روسیه و کشورهای مشترک المنافع

همبستگی اجتماعی اساس تقویت ارتباطات جمعی و ایجاد فضای مناسب و مشترک برای تبادل نظر، اطلاعات و تجارب و انجام فعالیت‌های مشترک برای دست یافتن به اهداف مشترک، اساس موفقیت و سعادت اجتماعات انسانی دانسته می‌شود. حل مشکلات جمعی، توسعه مهارت‌های جمعی و ارتقای تجربیات افراد در امر تامین آرزوهای جمعی، در چهار چوب همبستگی اجتماعی امکان پذیر می‌‌گردد.
از آنجاییکه جمعیت قابل توجهی از هزاره ها در جهموری فدراتیف روسیه و کشورهای مشترک المنافع زندگی می‌کنند، با توجه به ضرورت یک نهاد اجتماعی و فرهنگی که بتواند زمینه‌های همکاری و تعامل هدفمند این جمعیت را فراهم کند، از دیر به این سو تلاش‌های موثر و سازنده ای توسط جمعی از تاجران، روشنفکران، دانشجویان و دلسوزان مردم صورت گرفت تا امکانات تشکیل یک نهاد اجتماعی و فرهنگی را به منظور اهداف دست یافتن به اهداف ذیل فراهم نمایند.
۱-ایجاد همبستگی میان هزاره های مقیم روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع
۲-گسترش روابط میان هزاره ها و دولت و مردم روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع
۳-فراهم کردن فضای تحصیلی به شکل بورسیه برای هزاره های مقیم این کشورها و هزاره ها از افغانستان
۴-گسترش روابط بین شوراها و انجمن‌های هزاره ها در دیگر کشورها و برگزاری نشست‌های نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نشست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون بهبود وضعیت هزاره‌ها
۵- معرفی هزاره ها و تکثیر پیام نقض حقوق ‌بشری آنها در افغانستان
۶-ایجاد یک آدرس مناسب و موثر فرهنگی و اجتماعی برای هزاره های مقیم فدراتیف روسیه و کشورهای مشترک المنافع
ما با افتخار به اطلاع دوستان می‌رسانیم که به منظور دست‌یافتن به اهداف تعریف شده، شورای هزاره های روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع اعلام موجودیت می‌کند. همکاری شما با این شورای دست یافتن به اهداف آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
ریس شورای هزاره های فدراتیف روسیه و کشورهای مشترک المنافع
امان رحیمی
۲۰۲۳/۰۵/۰۶
مسکو

In this article

Join the Conversation