دو مرد هزاره توسط پشتون های تروریست محلی در ارزگان خاص به طور فجیعی کشته شدند

طبق گزارش های رسیده از ارزگان، امروز سه شنبه ۱۹ سپتامبر دو مرد هزاره توسط پشتون های تروریست محلی در منطقه تنگی مامی ولسوالی ارزگان خاص به طور فجیعی کشته شدند.
به گفته باشندگان محل، این پدر و پسر هزاره زمانیکه از منطقه‌ تنگی مامی عبور می کردند، توسط پشتون‌ های مسلح تروریست محلی سربریده شده اند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ طالبان، نسل کشی هزاره ها به شکل آرام آن جریان دارد. تنها در ولایت ارزگان در مدت دو سال تسلط طالبان، تا کنون ۱۷ هزاره به صورت فجیعی کشته شده‌ اند. کوچ اجباری، غصب زمین، آتش‌زدن خانه‌ها و کشتن انسان هزاره توسط پشتون های تروریست محلی و با حمایت طالبان در اکثر مناطق هزارستان درجریان است.

In this article

Join the Conversation