بیانیه شبکه سراسری مردم هزاره به مناسبت سالگرد شهادت زنده یاد حسین علی یوسفی

شبکه سرتاسری مردم هزاره: دومین سالگرد شهادت زنده یاد حسین علی یوسفی، رهبر حزب هزاره دموکراتیک را، به خانواده، اعضای حزب و همه مردم هزاره در سراسر جهان تسلیت عرض نموده و امیدوار است که راه و اهداف والای این ستاره ی تابناک و شخصیت کم نظیر مردم هزاره همچنان با جدیت بیشتر ادامه یابد، چرا که راه این رفته ی جاوید به حفظ هویت، رسیدن به حقوق پایمال شده و سربلندی مردم هزاره می انجامید.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد

In this article

Join the Conversation